Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Machynllaeth Depot Upgrade Works
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau: 12/11/21
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Transport for Wales is the Depot Facility Owner for Machynlleth train maintenance depot and has a leasing agreement with Network Rail. The depot is located next to Machynlleth train station Depot upgrades are required to facilitate the replacement of the Class 158 units with the new CAF Class 197 units. The Scope is for a Principal Contractor to develop the upgrades to GRIP Stage 5 (detailed design), and the deliver the scheme on a Design and Build basis, GRIP Stages 6-8.
Works are planned to be completed by the end of June 2022 ready for the acceptance of the first class 197 ETCS unit (note ETCS is European Train Control System)
The works for Machynlleth Depot upgrades include:
• Roof Access Proposals (within main shed)
• Hoist Relocation (within main shed)
• Shore Supply (within main shed) and upgrade of the DNO power supply
• Storage Improvements (extension to main shed)
• Temporary Accommodation (portable cabin or similar outbuildings)
• Potable Water Facility (storage and dispensing)
• Tanking Water Facility (dispensing)
• AdBlue Facility (storage and dispensing)
• CET Upgrades
As further described RCA Grip 4 design, A.1-652-RCA-MD-00-DR-W-9 included in S2700.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)

3 Llys Cadwyn, Pontypridd,

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK

Clare James

+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)

3 Llys Cadwyn, Pontypridd,

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)

3 Llys Cadwyn, Pontypridd,

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Machynllaeth Depot Upgrade Works

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Transport for Wales is the Depot Facility Owner for Machynlleth train maintenance depot and has a leasing agreement with Network Rail. The depot is located next to Machynlleth train station Depot upgrades are required to facilitate the replacement of the Class 158 units with the new CAF Class 197 units. The Scope is for a Principal Contractor to develop the upgrades to GRIP Stage 5 (detailed design), and the deliver the scheme on a Design and Build basis, GRIP Stages 6-8.

Works are planned to be completed by the end of June 2022 ready for the acceptance of the first class 197 ETCS unit (note ETCS is European Train Control System)

The works for Machynlleth Depot upgrades include:

• Roof Access Proposals (within main shed)

• Hoist Relocation (within main shed)

• Shore Supply (within main shed) and upgrade of the DNO power supply

• Storage Improvements (extension to main shed)

• Temporary Accommodation (portable cabin or similar outbuildings)

• Potable Water Facility (storage and dispensing)

• Tanking Water Facility (dispensing)

• AdBlue Facility (storage and dispensing)

• CET Upgrades

As further described RCA Grip 4 design, A.1-652-RCA-MD-00-DR-W-9 included in S2700.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=114733

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34940000 Railway equipment
45213260 Stores depot construction work
45213320 Construction work for buildings relating to railway transport
45213352 Service depot construction work
45234100 Railway construction works
45234112 Railway depot construction work
45234180 Construction work for railways workshop
50220000 Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
60200000 Railway transport services
63711000 Support services for railway transport
71311230 Railway engineering services
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see Volume 3 - Scope for full extent of the Scope required.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see Volume 1 - ITT and the etenderwales for details.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     12 - 11 - 2021  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 12 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:114733)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45213320Construction work for buildings relating to railway transportConstruction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45234180Construction work for railways workshopConstruction work for railways and cable transport systems
45234100Railway construction worksConstruction work for railways and cable transport systems
45234112Railway depot construction workConstruction work for railways and cable transport systems
71311230Railway engineering servicesCivil engineering consultancy services
34940000Railway equipmentMiscellaneous transport equipment and spare parts
60200000Railway transport servicesTransport services (excl. Waste transport)
50220000Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipmentRepair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
45213352Service depot construction workConstruction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45213260Stores depot construction workConstruction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
63711000Support services for railway transportSupport services for land transport

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru