Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Retaining Wall Tan y Barty & Llys Madryn, Pwllheli
Cyhoeddwyd gan: Grwp Cynefin
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Grŵp Cynefin is currently inviting tenders for the demolition and rebuilding of existing retaining walls at Llys Madryn and Tan y Barty, Pwllheli, Gwynedd.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Grwp Cynefin

Maintenance , Ty Silyn, Y Sgwar, Penygroes,

Caernarfon

LL54 6LY

UK

Gwen Thomas

+44 3001112122

procurement@grwpcynefin.org

+44 1286881141
http://www.grwpcynefin.org

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Retaining Wall Tan y Barty & Llys Madryn, Pwllheli

2.2

Disgrifiad o'r contract

Grŵp Cynefin is currently inviting tenders for the demolition and rebuilding of existing retaining walls at Llys Madryn and Tan y Barty, Pwllheli, Gwynedd.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45220000 Engineering works and construction works
45223200 Structural works
1012 Gwynedd

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Tom James Construction Services Ltd

Broneirian, Tanygrisiau,

Blaenau Ffestiniog

LL413SL

UK
www.tjconstructionltd.cymru

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  01 - 10 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:114856)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@grwpcynefin.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45223200Structural worksStructures construction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUL366553: Retaining Wall Tan y Barty & Llys Madryn, Pwllheli
Dyddiad Cyhoeddi: 15/07/21
Dyddiad Cau: 12/08/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Grwp Cynefin
OCT376298: Retaining Wall Tan y Barty & Llys Madryn, Pwllheli
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Grwp Cynefin

Copyright © GwerthwchiGymru