Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Neath Library - Design, Supply and Installation of Library Furniture
Cyhoeddwyd gan: Neath Port Talbot County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: As part of the new Neath Town centre development, we plan to relocate Neath library which will be housed on the first floor of the new Neath Town Centre Retail and Leisure development complex and is located in Unit 7 and comes in at 600m2 in size. The new complex includes in addition to a new library, a new swimming pool, Leisure centre, Children’s play facility and six retail units due to open to the public by April 2022.
Neath Port Talbot County Borough Council was looking for a suitably experienced supplier to design, supply and install library furniture at the new Library.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Neath Port Talbot County Borough Council

Civic Centre,

Port Talbot

SA13 1PJ

UK

Melanie Anderson

+44 1639763930

m.c.anderson@npt.gov.uk

http://www.npt.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Neath Library - Design, Supply and Installation of Library Furniture

2.2

Disgrifiad o'r contract

As part of the new Neath Town centre development, we plan to relocate Neath library which will be housed on the first floor of the new Neath Town Centre Retail and Leisure development complex and is located in Unit 7 and comes in at 600m2 in size. The new complex includes in addition to a new library, a new swimming pool, Leisure centre, Children’s play facility and six retail units due to open to the public by April 2022.

Neath Port Talbot County Borough Council was looking for a suitably experienced supplier to design, supply and install library furniture at the new Library.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39155000 Library furniture
39155100 Library equipment
92511000 Library services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Fg Library Products Ltd

Concept House, Upton Valley Way East, Swan Valley,

Northampton

NN49EF

UK
www.fglibrary.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPT - 1637

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  12 - 10 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:114876)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  14 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: m.c.anderson@npt.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39155100Library equipmentLibrary furniture
39155000Library furnitureMiscellaneous furniture and equipment
92511000Library servicesLibrary and archive services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUL367718: Neath Library - Design, Supply and Installation of Library Furniture
Dyddiad Cyhoeddi: 27/07/21
Dyddiad Cau: 31/08/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Neath Port Talbot County Borough Council
OCT376305: Neath Library - Design, Supply and Installation of Library Furniture
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Neath Port Talbot County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru