Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: External Decoration and Associated Repairs 2021-2022 - Valley Schools
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Tenders were submitted for external Decoration and Associated Repairs 2021 - 2022 to Ysgol Eglwysbach EPN 040,
Ysgol Dolwyddellan EPN 043

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Environment, Roads & Facilities, Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

Garry O Brien

+44 1492574000

erf.procurement@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

External Decoration and Associated Repairs 2021-2022 - Valley Schools

2.2

Disgrifiad o'r contract

Tenders were submitted for external Decoration and Associated Repairs 2021 - 2022 to Ysgol Eglwysbach EPN 040,

Ysgol Dolwyddellan EPN 043

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45442110 Painting work of buildings
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Novus Property Solutions Ltd

Five Towns House, Hillside, Festival Way,

Stoke-On-Trent

ST15SH

UK
www.novussolutions.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

EPN040,EPN043

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  11 - 10 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:114786)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  14 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: erf.procurement@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45442110Painting work of buildingsApplication work of protective coatings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG371250: External Decoration and Associated Repairs 2021-2022 - Valley Schools
Dyddiad Cyhoeddi: 26/08/21
Dyddiad Cau: 23/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council
OCT376307: External Decoration and Associated Repairs 2021-2022 - Valley Schools
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council
OCT376155: External Decoration and Associated Repairs 2021-2022 - Valley Schools
Dyddiad Cyhoeddi: 12/10/21
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru