Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TRH Removals
Cyhoeddwyd gan: Cardiff University
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Cardiff University is undertaking a procurement exercise to appoint a single contractor to manage and undertake the removal of Cardiff Catalysis Institute and the Institute for Compound Semiconductors, into the newly built Cardiff Universities Translational Research Hub (TRH), a 129,000-sq-ft multi-disciplined research facility, is in the final stages of being constructed and will form part of the Universities multimillion Innovation Campus master plan to transform and create the Cardiff Innovation Campus, located on Maindy Road, Cardiff.
CPV: 98392000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road

Cardiff

CF24 0DE

UK

Ffôn: +44 2920879648

E-bost: halea3@cardiff.ac.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0258

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

TRH Removals

Cyfeirnod: CU.608.TH

II.1.2) Prif god CPV

98392000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Cardiff University is undertaking a procurement exercise to appoint a single contractor to manage and undertake the removal of Cardiff Catalysis Institute and the Institute for Compound Semiconductors, into the newly built Cardiff Universities Translational Research Hub (TRH), a 129,000-sq-ft multi-disciplined research facility, is in the final stages of being constructed and will form part of the Universities multimillion Innovation Campus master plan to transform and create the Cardiff Innovation Campus, located on Maindy Road, Cardiff.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 70 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cardiff University is undertaking a procurement exercise to appoint a single contractor to manage and undertake the removal of Cardiff Catalysis Institute and the Institute for Compound Semiconductors, into the newly built Cardiff Universities Translational Research Hub (TRH), a 129,000-sq-ft multi-disciplined research facility, is in the final stages of being constructed and will form part of the Universities multimillion Innovation Campus master plan to transform and create the Cardiff Innovation Campus, located on Maindy Road, Cardiff.

The High-tech lab space will support excellent research alongside facilities designed to foster partnerships with national and international enterprises to promote academic-to-business and business to business relationships and fuel economic growth in Wales and beyond.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-011079

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: CU.608.TH

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/10/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Johnsons 1871

Unit 7, Brunel Court, Rudheath Way

Northwich

CW97LP

UK

Ffôn: +44 7384518534

NUTS: UKD

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 70 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:114878)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

14/10/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: halea3@cardiff.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
98392000Relocation servicesOther services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY363887: TRH Removals
Dyddiad Cyhoeddi: 19/05/21
Dyddiad Cau: 09/07/21
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Cardiff University
OCT376308: TRH Removals
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Cardiff University

Copyright © GwerthwchiGymru