Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Appraisal of public drinking water supply options in the Yr Wyddfa area
Cyhoeddwyd gan: Menter Môn Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 14/10/21
Dyddiad Cau: 04/11/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: As part of the Plastic-free Yr Wyddfa project the Yr Wyddfa Partnership and Snowdonia National Park Authority would like to consider all options and cost for offering visitors to Yr Wyddfa a supply of drinking water during the summer months (ideally the service should be provided -to coincide with the opening of Hafod Eryri (May to October).
Initially, the Authority, the Partnership and Menter Mon would like to support research into the technological options available considering the unique challenges that providing such a service on Yr Wyddfa would entail. The Authority and Partnership would like to gain a better understanding of the possible options and the practicalities and cost of such an ambitious scheme.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Menter Môn Cyf

Neuadd y Dref, Bulkeley Square,

Llangefni

LL77 7LR

UK

Elin Parry

+44 1248725700


http://www.mentermon.com
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Menter Môn Cyf

Neuadd y Dref, Bulkeley Square,

Llangefni

LL77 7LR

UK


+44 1248725700


http://www.mentermon.com

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Menter Môn Cyf

Neuadd y Dref, Bulkeley Square,

Llangefni

LL77 7LR

UK


+44 1248725700


http://www.mentermon.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Appraisal of public drinking water supply options in the Yr Wyddfa area

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

As part of the Plastic-free Yr Wyddfa project the Yr Wyddfa Partnership and Snowdonia National Park Authority would like to consider all options and cost for offering visitors to Yr Wyddfa a supply of drinking water during the summer months (ideally the service should be provided -to coincide with the opening of Hafod Eryri (May to October).

Initially, the Authority, the Partnership and Menter Mon would like to support research into the technological options available considering the unique challenges that providing such a service on Yr Wyddfa would entail. The Authority and Partnership would like to gain a better understanding of the possible options and the practicalities and cost of such an ambitious scheme.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=114794.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

41110000 Drinking water
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

We will need a qualified individual or organisation to include the following in the research piece:

Factors to consider (rainwater harvesting):

 Location of accumulation and what provision will be made to store the water.

 How big will any tank / reservoir be.

 Weather effects - frost, drought and heat.

 Treatment equipment e.g. ceramic filters and / or UV (list of companies provided by Gwynedd Council).

Factors to consider (general):

 Deliberate misuse.

 Vandalism.

 Terrorism.

 Cleaning procedure - the water storage and distribution equipment will need to be cleaned. Consideration will need to be given to how, how often, and who will carry out the work.

 Need to protect any equipment from the weather – e.g. hot and frosty.

 Drought need to be considered if roof water is used or another private water source.

 If another water source is used further consideration needs to be given to the source and precautions taken to ensure that the water complies with the regulation standards.

 Size of any source / reservoir - if the reservoir is going to be small then it needs to be changed regularly - every 48 hours. Consideration needs to be given to how many consumers will benefit from having a provision to fill a water bottle.

 Public Health Risk when using the equipment - any water dispensing equipment should be designed to ensure Hepatitis infections eg must not able to put mouth around the delivery point or contaminate with fingers.

 If water-related infection cases - Giaradia, Cryptosporidium, E.coli or infections such as Hepatitis are reported by people who have used the refill equipment, consideration should be given to having an emergency closure plan and an established procedure for checking / repairing.

Please refer to section 4 and 5 of the attached brief for additional information.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MMLDR019

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 11 - 2021  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   15 - 11 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Brief is attached for any further information required

(WA Ref:114794)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: LEADER Programme 2015-2023

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Brief Drinking Water Options V2

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
41110000Drinking waterNatural water

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
14/10/21Brief Drinking Water Options V2Specification: Appraisal of public drinking water supply options in the Yr Wyddfa area Brief78.30 KB2

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru