Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: C000579.00 20mph Footfall Monitoring
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 27/10/21
Dyddiad Cau: 18/11/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Transport for Wales (TfW) is carrying out a procurement advertised via Sell2Wales to procure a specialist to install monitoring equipment and analyse footfall including cyclist movements in several locations. The successful supplier will be required to provide survey outputs to TfW.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales

Procurement, 3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Leanne Millard

+44 2921673434

procurement@tfw.wales

http://trc.cymru
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Leanne Millard

+44 2921673434

procurement@tfw.wales

http://trc.cymru

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK


+44 2921673434


http://

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

C000579.00 20mph Footfall Monitoring

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Transport for Wales (TfW) is carrying out a procurement advertised via Sell2Wales to procure a specialist to install monitoring equipment and analyse footfall including cyclist movements in several locations. The successful supplier will be required to provide survey outputs to TfW.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=115267.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34970000 Traffic-monitoring equipment
38651000 Cameras
63712710 Traffic monitoring services
71631440 Flow-monitoring services
79311200 Survey conduction services
79311300 Survey analysis services
79311410 Economic impact assessment
79314000 Feasibility study
85 Transport for Wales
90731400 Air pollution monitoring or measurement services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

TfW is looking for a Company that can provide monitoring equipment and provide an analysis on the data captured.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please refer to the tender documentation for all requirements in order to qualify for participating in the tender.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C000579.00

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 11 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   06 - 12 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The Welsh Government is proposing to introduce a 20mph speed limit on all ‘restricted roads’ across Wales. In advance of the national roll-out the Welsh Government is working with highway authorities to implement 20mph in eight trial areas (Phase 1 of the 20mph programme).

Objective: To increase footfall in retail and hospitality service areas.

Objective: To improve behaviour associated with vehicle/pedestrian interaction.

The surveys will provide information to support the 20mph programme, both in terms of the actual data outputs and in understanding the suitability of the survey approach for monitoring a future national roll-out.

The contract will be for an initial term of 12 months and locations for surveys will be determined by TfW, locations have been provided within the tender documents, TfW reserves the right to add and or remove locations.

(WA Ref:115267)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

C000579.00 ITT Volume 1 - Instructions and Requirements v1.2
ITT Volume 2 Tender Questionnaire 20mph Footfall monitoring surveys V1.2
ITT Volume 3 - 20mph ped survey pricing
Terms & Conditions for Goods & Services - 20mph footfall monitoring

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  27 - 10 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: procurement@tfw.wales
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90731400Air pollution monitoring or measurement servicesServices related to air pollution
38651000CamerasPhotographic equipment
79311410Economic impact assessmentSurvey services
79314000Feasibility studyMarket research services
71631440Flow-monitoring servicesTechnical inspection services
79311300Survey analysis servicesSurvey services
79311200Survey conduction servicesSurvey services
63712710Traffic monitoring servicesSupport services for road transport
34970000Traffic-monitoring equipmentMiscellaneous transport equipment and spare parts

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
27/10/21 C000579.00 ITT Volume 1 - Instructions and Requirements v1.2 Volume 1 Invitation to tender418.99 KB16
27/10/21 ITT Volume 2 Tender Questionnaire 20mph Footfall monitoring surveys V1.2 Volume 2 questionnaire441.02 KB12
27/10/21 ITT Volume 3 - 20mph ped survey pricing ITT Volume 3 20mph Ped survey pricing62.10 KB10
27/10/21 Terms & Conditions for Goods & Services - 20mph footfall monitoring Volume 4 T&C's410.85 KB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru