Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn
OCID: ocds-kuma6s-125832
ID yr Awdurdod: AA0811
Cyhoeddwyd gan: Bron Afon Community Housing Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 21/10/22
Dyddiad Cau: 11/11/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The scope of this tender is to review proposals for the provision of kitchen replacement and installation of stand alone domestic heating systems at Penybryn, Penygarn, Pontypool.
The properties are located in Penybryn, Pontypool, NP4 8BB which is retirement housing.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Bron Afon Community Housing Ltd

Ty Bron Afon, William Brown Close, Llantarnam Industrial Park,

Cwmbran

NP44 3AB

UK

Procurement team

+44 1633620111


http://www.bronafon.org.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The scope of this tender is to review proposals for the provision of kitchen replacement and installation of stand alone domestic heating systems at Penybryn, Penygarn, Pontypool.

The properties are located in Penybryn, Pontypool, NP4 8BB which is retirement housing.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=125832

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39141000 Kitchen furniture and equipment
39141400 Fitted kitchens
44621110 Central-heating radiators
44621220 Central-heating boilers
45232141 Heating works
45421151 Installation of fitted kitchens
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

14 weeks

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_98729

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     11 - 11 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   18 - 11 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:125832)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

It is outlined in Tender document.

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 10 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44621220Central-heating boilersRadiators and boilers
44621110Central-heating radiatorsRadiators and boilers
39141400Fitted kitchensKitchen furniture and equipment
45232141Heating worksAncillary works for pipelines and cables
45421151Installation of fitted kitchensJoinery work
39141000Kitchen furniture and equipmentDomestic furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT415702: Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn
Dyddiad Cyhoeddi: 21/10/22
Dyddiad Cau: 11/11/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Bron Afon Community Housing Ltd
MAR431259: Kitchen Replacement and Domestic Heating Works at Penybryn
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Bron Afon Community Housing Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru