Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Places for People Gas Servicing, Maintenance and Installations

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 07 Hydref 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 07 Hydref 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-040850
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
07 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
09 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Experienced suppliers are invited to submit Tenders for the framework agreement, which will encompass Planned and Responsive Works and Services - Gas Servicing, Maintenance and Installations in a total of 10,402 properties across the following postcode areas: AB, EH, FK, G and IV.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

3 Topiary Gardens, Bowgreave

Preston

PR3 1YF

UK

Person cyswllt: Molly Morgan

Ffôn: +44 1772897200

E-bost: molly.morgan@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.placesforpeople.co.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Repair-and-maintenance-services-of-central-heating./52WARNE5Y3


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Places for People Gas Servicing, Maintenance and Installations

II.1.2) Prif god CPV

50720000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Places for People Group wishes to establish a Framework Agreement for a three (3) year term with the ability to extend the contract period by a further two (2) one (1) year periods at the Client’s sole discretion.

Experienced suppliers are invited to submit Tenders for the framework agreement, which will encompass Planned and Responsive Works and Services as defined by the CPV codes set out in the Contract Notice. 

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 25 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Scotland

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50720000

45333100

45333200

44621000

44621200

44621210

44621220

44621221

45331110

50531100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

SCOTLAND

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Experienced suppliers are invited to submit Tenders for the framework agreement, which will encompass Planned and Responsive Works and Services - Gas Servicing, Maintenance and Installations in a total of 10,402 properties across the following postcode areas: AB, EH, FK, G and IV.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 610 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/52WARNE5Y3

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

North West England inc. North Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50720000

45333100

45333200

44620000

44621000

44621200

44621210

44621220

44621221

45331110

50531100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH WEST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Experienced suppliers are invited to submit Tenders for the framework agreement, which will encompass Planned and Responsive Works and Services - Gas Servicing, Maintenance and Installations in a total of 17,393 properties across the following postcode areas: BB, BD, BL, CA, CH, CW, FY, HD, HX, L, LA, LL, M, OK, SK, ST, SY, TF, WA and WN.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 100 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

North East England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50720000

45333100

45333200

44621000

44620000

44621200

44621220

44621221

45331110

50531100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH EAST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Experienced suppliers are invited to submit Tenders for the framework agreement, which will encompass Planned and Responsive Works and Services - Gas Servicing, Maintenance and Installations in a total of 14,185 properties across the following postcode areas: DH, DL, DN, HG, HU, LS, NE, S, SR, TS, WF and YO.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 835 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Central England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50720000

45333100

45333200

42160000

44621000

44621200

44621210

44621220

44621221

45331110

50531100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

UKF


Prif safle neu fan cyflawni:

WEST MIDLANDS (ENGLAND),EAST MIDLANDS (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Experienced suppliers are invited to submit Tenders for the framework agreement, which will encompass Planned and Responsive Works and Services - Gas Servicing, Maintenance and Installations in a total of 14,496 properties across the following postcode areas: B, CV, DE, DY, LE, LN, NG, NN, PE, WR, WS, WV.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 850 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

South West England inc. South Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50720000

45333000

45333100

45333200

42160000

44620000

44621000

44621200

44621210

44621220

44621221

45331110

50531100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK


Prif safle neu fan cyflawni:

SOUTH WEST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Experienced suppliers are invited to submit Tenders for the framework agreement, which will encompass Planned and Responsive Works and Services - Gas Servicing, Maintenance and Installations in a total of 7,577 properties across the following postcode areas: BA, BH, BS, CF, DT, EX, GL, HR, LD, NP, OX, PL, PO, RG, SO, SA, SN, SP, TA, TQ and TR.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 450 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

South East England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50720000

45333000

45333100

45333200

42160000

44620000

44621000

44621200

44621210

44621220

44621221

45331110

50531100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ


Prif safle neu fan cyflawni:

SOUTH EAST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Experienced suppliers are invited to submit Tenders for the framework agreement, which will encompass Planned and Responsive Works and Services - Gas Servicing, Maintenance and Installations in a total of 21,187 properties across the following postcode areas: AL, BN, BR, CB, CM, CO, CT, DA, E, EN, GU, HA, HP, IG, IP, KT, LU, ME, MK, N, NR, NW, PE, RH, RM, SE, SG, SL, SM, SS, SW, TN, TW, UB and W.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 30

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 300 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the framework agreement by a further period of up to 24 months in accordance with the terms set out in the framework agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: Places for People recognises the considerable investment in infrastructure, equipment and people, process and systems required to create and manage the expert, local and responsive supply chains to operate this framework. An initial term of 36 months will only be extended by up to 24 months in accordance with the terms and conditions as set out in the procurement documentation.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 09/11/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 09/11/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Under the Public Services (Social Value) Act 2012 the contracting authority must consider:

(a)How what is proposed to be procured might improve the economic, social and environmental well being of the area where it exercises its functions; and

(b)How, in conducting the process of procurement, it might act with a view to securing that improvement. Accordingly, the subject matter of the framework agreement has been scoped to take into account the priorities of the contracting authority relating to economic, social and environmental well-being. These priorities are described in the procurement documents.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Repair-and-maintenance-services-of-central-heating./52WARNE5Y3" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Repair-and-maintenance-services-of-central-heating./52WARNE5Y3</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/52WARNE5Y3" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/52WARNE5Y3</a>

GO Reference: GO-2023105-PRO-24118048

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

Royal Courts of Justice, Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

Royal Courts of Justice, Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Contracting Authority will observe a standstill period following the award of the framework agreement and conduct itself in respect of any appeals in accordance with the Public Contracts Regulations 2015.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

Ffôn: +44 1772897200

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

05/10/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
44621200 Boeleri Rheiddiaduron a boeleri
44621210 Boeleri dwr Rheiddiaduron a boeleri
44621220 Boeleri gwres canolog Rheiddiaduron a boeleri
44621221 Cydrannau boeleri gwres canolog Rheiddiaduron a boeleri
42160000 Gwaith gosod boeleri Peiriannau ar gyfer cynhyrchu a defnyddio pwer mecanyddol
45331110 Gwaith gosod boeleri Gwaith gosod systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru
45333100 Gwaith gosod cyfarpar rheoli nwy Gwaith gosod ffitiadau nwy
45333000 Gwaith gosod ffitiadau nwy Gwaith plymwr a gwaith glanweithiol
45333200 Gwaith gosod mesuryddion nwy Gwaith gosod ffitiadau nwy
50531100 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw boeleri Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw ar gyfer peiriannau nad ydynt yn drydanol
50720000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw systemau gwres canolog Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod adeiladau
44621000 Rheiddiaduron a boeleri Rheiddiaduron a boeleri gwres canolog a’u rhannau
44620000 Rheiddiaduron a boeleri gwres canolog a’u rhannau Tanciau, cronfeydd a chynwysyddion; rheiddiaduron a boeleri gwres canolog

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
molly.morgan@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.