Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus

Servicing, Maintenance and Replacement of Appliance Bay Doors, Roller Shutters, Automatic Barriers and Gates

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 10 Hydref 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 10 Hydref 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-131249
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
10 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority, on behalf of ourselves, South Wales Fire and Rescue Service and the Welsh Ambulance Service NHS Trust is seeking suitable contractors to provide servicing, maintenance and replacement of appliance bay doors, shutters, automatic barriers and gates within their respective Service areas. CPV: 50000000, 45421131, 45421131, 45421131.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Ffôn: +44 3706060699

E-bost: dh.williams@mawwfire.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.1) Enw a chyfeiriad

South Wales Fire and Rescue Service

South Wales Fire and Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant

Llantrisant

CF72 8LX

UK

Ffôn: +44 1443232082

E-bost: m-deasy@southwales-fire.gov.uk

Ffacs: +44 1443232180

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.southwales-fire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0360

I.1) Enw a chyfeiriad

Welsh Ambulance Service NHS Trust

Ty Elwy, Unit 7 Richard Davies Road, St Asaph Business Park

St Asaph

LL17 0LJ

UK

Person cyswllt: Shaun Rose

E-bost: Shaun.Rose@wales.nhs.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.ambulance.wales.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Services

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Servicing, Maintenance and Replacement of Appliance Bay Doors, Roller Shutters, Automatic Barriers and Gates

Cyfeirnod: MWEU34

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority, on behalf of ourselves, South Wales Fire and Rescue Service and the Welsh Ambulance Service NHS Trust is seeking suitable contractors to provide servicing, maintenance and replacement of appliance bay doors, shutters, automatic barriers and gates within their respective Service areas.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 200 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45421131

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority area as per Appendix 3 - MAWWFRA Site Addresses and Assets Installed

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Servicing, Maintenance and Replacement of Appliance Bay Doors, Shutters, Automatic Barriers & Gates

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

South Wales Fire and Rescue Service

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45421131

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the South Wales Fire and Rescue Service area - see Appendix 4 - SWF&RS Site Addresses and Assets Installed

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Servicing, Maintenance and Replacement of Appliance Bay Doors, Shutters, Automatic Barriers and Gates

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Welsh Ambulance Service NHS Trust (Mid, West and South Wales Regions)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45421131

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Welsh Ambulance Service NHS Trust (Mid, West and South Wales Regions) - see Appendix 5 WAST Site Addresses and Assets Installed

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Servicing, Maintenance and Replacement of Appliance Bay Doors, Shutters, Automatic Barriers and Gates

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-012965

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tremorfa

The Terrace Suite, St Mellons Hotel

Cardiff

CF32XR

UK

Ffôn: +44 2920330000

Ffacs: +44 2920330029

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 450 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: South Wales Fire and Rescue Service

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tremorfa

The Terrace Suite, St Mellons Hotel

Cardiff

CF32XR

UK

Ffôn: +44 2920330000

Ffacs: +44 2920330029

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 350 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Welsh Ambulance Service NHS Trust (Mid, West and South Wales Regions)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/10/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tremorfa

The Terrace Suite, St Mellons Hotel

Cardiff

CF32XR

UK

Ffôn: +44 2920330000

Ffacs: +44 2920330029

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 400 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:135409)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

10/10/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45421131 Gosod drysau Gwaith asiedydd
50000000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw Gwasanaethau eraill

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
05 Mai 2023
Dyddiad Cau:
07 Gorffennaf 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
10 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
dh.williams@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.