Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwelliannau i 5 Safle Bws – T2 Canolbarth a De Gwynedd
OCID: ocds-kuma6s-135483
ID yr Awdurdod: AA0361
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 12/10/23
Dyddiad Cau: 03/11/23
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Y cynllun arfaethedig yw gwneud gwaith gwella ar y Safleoedd Bws a'r Llochesi ar goridor T2 Traws Cymru drwy sir Gwynedd.
Ar gyfer y tendr hwn mae Pum Safle o fewn Ardal Canolbarth a De Sir Gwynedd:
1. Ysgol y Gorlan, Tremadog
2. Nant Heddwch, Garndolbenmaen
3. Ysgol Garndolbenmaen
4. Tafarn y Cross, Trawsfynydd
5. Post Office, Corris Uchaf (SB)

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Alfie Waiting

+44 1286679787


https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Businesses/Tenders-and-procurement/Tenders-and-procurement.aspx
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK


+44 1286679787


https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Businesses/Tenders-and-procurement/Tenders-and-procurement.aspx

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK


+44 1286679787


https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Businesses/Tenders-and-procurement/Tenders-and-procurement.aspx

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwelliannau i 5 Safle Bws – T2 Canolbarth a De Gwynedd

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Y cynllun arfaethedig yw gwneud gwaith gwella ar y Safleoedd Bws a'r Llochesi ar goridor T2 Traws Cymru drwy sir Gwynedd.

Ar gyfer y tendr hwn mae Pum Safle o fewn Ardal Canolbarth a De Sir Gwynedd:

1. Ysgol y Gorlan, Tremadog

2. Nant Heddwch, Garndolbenmaen

3. Ysgol Garndolbenmaen

4. Tafarn y Cross, Trawsfynydd

5. Post Office, Corris Uchaf (SB)

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=135485

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     03 - 11 - 2023  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 11 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:135485)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 10 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru