Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: the provision of Legionella and other associated services.
OCID: ocds-kuma6s-135410
ID yr Awdurdod: AA1147
Cyhoeddwyd gan: Hafod Housing Association
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/23
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Legionella and other associated services
CPV: 90713100, 90711100, 45232430, 71630000, 90733000, 71317200, 44611500.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Hafod Housing Association

CARDIFF

UK

E-bost: procurement@hafod.org.uk

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.hafod.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA1147

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Housing Association

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

the provision of Legionella and other associated services.

Cyfeirnod: 2023H000061.01

II.1.2) Prif god CPV

90713100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Legionella and other associated services

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90711100

45232430

71630000

90733000

71317200

44611500

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Hafod Housing wishes to appoint a suitably qualified and experienced Contractor to implement and maintain a Control of Legionella & Fire Damper Management Programme, the buildings are occupied by general needs residents, elderly persons and people that are vulnerable and require additional support. The Contractor shall take this into consideration while carrying out the service and visiting the buildings.

This Programme will enable the Hafod Housing to fully comply with The Health and Safety Executive’s publication “L8 Code of Practice and Guidance for Legionnaires Disease” The Control of Legionella Bacteria in Water System.

Hafod Community Housing Association (Hafod) is looking for an experienced and qualified Contractor to provide the Provision of Legionella Services.

The estimated start date of the Contract is February 2024.

The length of the Contract is 2 years initially, with an option to extend for a further 2 + 2 years.

The Contract with the awarded Contractor will be made under Schedule 6 – Hafod Standard Terms and Conditions.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

1 + 1 1 year extensions available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

As outlined in the tender documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As outlined in the tender documents

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 17/11/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 17/05/2024

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 17/11/2023

Amser lleol: 12:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

2029

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=135410

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

As outlined in the tender documents

(WA Ref:135410)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/10/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
09/11/23 14:42Notice date(s) changed

IV.2.2) Time limit
Old date: 17/11/2023 12:00
New date: 21/11/2023 13:00

As requested by a supplier due to workload constraints
20/11/23 16:44Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 21/11/2023 is no longer applicable.

It is with regret that we have made the decision to cancel this opportunity based on feedback provided regarding the current tender requirements.

Please refer to the broadcasted message on eTenderWales for more information.

Kind regards,

Procurement Team
Prif Gyswllt: procurement@hafod.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90713100Consulting services for water-supply and waste-water other than for constructionEnvironmental issues consultancy services
71317200Health and safety servicesHazard protection and control consultancy services
90711100Risk or hazard assessment other than for constructionEnvironmental impact assessment other than for construction
90733000Services related to water pollutionPollution tracking and monitoring and rehabilitation
71630000Technical inspection and testing servicesTechnical testing, analysis and consultancy services
44611500Water tanksTanks
45232430Water-treatment workAncillary works for pipelines and cables

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
OCT453484: the provision of Legionella and other associated services.
Dyddiad Cyhoeddi: 13/10/23
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Hafod Housing Association
NOV457997: the provision of Legionella and other associated services.
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysiad Dyfarnu Contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw'r awdurdod: Hafod Housing Association

Copyright © GwerthwchiGymru