Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Incident Command System (ICS) Level 3 and Level 4 Training

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Hydref 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Hydref 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-132454
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
17 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are undertaking a tender for the provision of Incident Command System (ICS) Level 3 and Level 4 Training. Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are looking to appoint a supplier to deliver Incident Command System (ICS) Level 3 and 4 Training within the Service area for a period of 3 years with an option to extend for a further 24 months

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement, Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

David Williams

+44 3706060699

procurement@mawwfire.gov.uk

+44 1267220562
http://www.mawwfire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Incident Command System (ICS) Level 3 and Level 4 Training

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are undertaking a tender for the provision of Incident Command System (ICS) Level 3 and Level 4 Training.

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are looking to appoint a supplier to deliver Incident Command System (ICS) Level 3 and 4 Training within the Service area for a period of 3 years with an option to extend for a further 24 months

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

75250000 Fire-brigade and rescue services
75251000 Fire-brigade services
80000000 Education and training services
80500000 Training services
80510000 Specialist training services
80521000 Training programme services
80531200 Technical training services
80532000 Management training services
80570000 Personal development training services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


MWT30
Artemis Training And Development

11 Wellington Road,

Moreton-In-Marsh

GL560HZ

UK
http://www.artemistdl.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWT30

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  17 - 10 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:135636)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  17 - 10 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
75250000 Brigâd dân a gwasanaethau achub Darparu gwasanaethau i’r gymuned
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg
75251000 Gwasanaethau brigâd dân Brigâd dân a gwasanaethau achub
80510000 Gwasanaethau cludo teithwyr ar ffyrdd at ddibenion arbennig Gwasanaethau hyfforddi
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80570000 Gwasanaethau hyfforddiant datblygiad personol Gwasanaethau hyfforddi
80532000 Gwasanaethau hyfforddiant rheoli Gwasanaethau hyfforddiant galwedigaethol
80531200 Gwasanaethau hyfforddiant technegol Gwasanaethau hyfforddiant diwydiannol a thechnegol
80521000 Gwasanaethau rhaglenni hyfforddi Cyfleusterau hyfforddi

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
24 Awst 2023
Dyddiad Cau:
21 Medi 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
17 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.