Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Plasma Cleaner for Electron Microscopy

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 23 Hydref 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 23 Hydref 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-135773
Cyhoeddwyd gan:
Cardiff University
ID Awudurdod:
AA0258
Dyddiad cyhoeddi:
23 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
06 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The requirement is for a tabletop plasma cleaner that accepts both side-entry holders for a transmission electron microscope (TEM) and stubs for scanning electron microscopes (SEMs).

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK

Jamie Jones

+44 2920879255


http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers
https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK

Jamie Jones

+44 2920879648

jonesj156@cardiff.ac.uk

http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road,

Cardiff

CF24 0DE

UK

Jamie Jones

+44 2920879648

jonesj156@cardiff.ac.uk

http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Plasma Cleaner for Electron Microscopy

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The requirement is for a tabletop plasma cleaner that accepts both side-entry holders for a transmission electron microscope (TEM) and stubs for scanning electron microscopes (SEMs).

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=135773.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38300000 Measuring instruments
38400000 Instruments for checking physical characteristics
38511000 Electron microscopes
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

A tabletop plasma cleaner that accepts both side-entry holders for a transmission electron microscope (TEM) and stubs for scanning electron microscopes (SEMs).

Delivery before 31st March 2024.

A one year warranty is required as a minimum.

The available budget for this requirement is £102,000.00 excluding VAT.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Pass/ fail criteria outlined in documentation which can be found at: https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CU.1468.JJ

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 11 - 2023  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 11 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The Cardiff Catalysis Institute (CCI) has recently established an Electron Microscope Facility located in the Translational Research Hub (TRH) at Cardiff University’s new Innovation Campus on Maindy Road. The facility houses Wales’ first and only aberration-corrected analytical electron microscope capable of operating in TEM and STEM modes with in-situ capability. The closed-cell in-situ systems currently operating in the facility have proven susceptible to carbon-based contamination during imaging, and therefore we are seeking equipment to remove carbonaceous species from our TEM samples.

This is an invitation to tender for a plasma cleaner for electron microscopy holders/samples.

(WA Ref:135773)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  23 - 10 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
38000000 Cyfarpar labordy, optegol a thrachywir (heblaw sbectolau) Technoleg ac Offer
38511000 Microsgopau electron Microsgopau
38400000 Offerynnau ar gyfer cadarnhau nodweddion corfforol Cyfarpar labordy, optegol a thrachywir (heblaw sbectolau)
38900000 Offerynnau gwerthuso neu brofi amrywiol Cyfarpar labordy, optegol a thrachywir (heblaw sbectolau)
38300000 Offerynnau mesur Cyfarpar labordy, optegol a thrachywir (heblaw sbectolau)

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
23 Hydref 2023
Dyddiad Cau:
06 Tachwedd 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Cardiff University
Dyddiad cyhoeddi:
29 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Cardiff University

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
jonesj156@cardiff.ac.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
jonesj156@cardiff.ac.uk

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.