Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Developing qualifications delivery for the Built Environment under the Sector Priority Fund Pilot Pr

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 13 Hydref 2010
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 12 Hydref 2010

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
Cyhoeddwyd gan:
AAW Consulting
ID Awudurdod:
AA0985
Dyddiad cyhoeddi:
13 Hydref 2010
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

To create a network of training providers and pilot delivery of a wide

range of new apprenticeships, NVQs and technical qualifications, for which

there is no current delivery in

Wales, with a view to informing and influencing future policy and delivery

systems and raising skills levels across the Asset Skills sector.

As a relicensed SSC Asset Skills is in a strong position to take forward

the delivery of these new qualifications that have been developed in

partnership with employers following extensive research to identify need

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


Asset Skills

2 The Courtyard, 48 New North Road,

Exeter

EX4 4EP

GB

Allen Williams

Mr Allen Williams

07736 438047

awilliams@assetskills.org


http://www.assetskill.org


I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio

Company limited by guarantee/Sector Skills Council UK CES Commissioned

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio

Asset Skills is the Sector Skills Council for the Built Environment under the Sector Priority Fund Pilot Programme 2010-2011

Ie

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Developing qualifications delivery for the Built Environment under the Sector Priority Fund Pilot Programme 2010-2011

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

24
Ie

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

All Wales


UKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â chytundeb fframwaith

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

II.1.4)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

To create a network of training providers and pilot delivery of a wide

range of new apprenticeships, NVQs and technical qualifications, for which

there is no current delivery in

Wales, with a view to informing and influencing future policy and delivery

systems and raising skills levels across the Asset Skills sector.

As a relicensed SSC Asset Skills is in a strong position to take forward

the delivery of these new qualifications that have been developed in

partnership with employers following extensive research to identify need

II.1.5)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

80000000
80400000
80530000
80210000
80500000

II.1.6)

Contract wedi'i gwmpasu gan gytundeb caffael y llywodraeth (GPA)

Na

II.2)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

II.2.1)

Cyfanswm gwerth terfynol y contract(au)

    650000     791000     GBP    

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o weithdrefn

IV.1.1)

Math o weithdrefn

IV.2)

Meini prawf dyfarnu

IV.2.1)

Meini prawf dyfarnu

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

IV.2.2)

Defnyddiwyd arwerthiant electronig

Na

IV0.3)

Gwybodaeth weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod ffeil a roddwyd gan yr awdurdod contractio

AS SPF 0002

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

Adran V: Dyfarnu contract

AS SPF 0002

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  23 - 08 - 2010

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

12

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Network Training Services Ltd.

Cymric House, Bethany Square

Port Talbot

SA13 1PQ

GB
V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  85000   GBP  

17

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

AS SPF 0002

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  23 - 08 - 2010

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

12

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Triangle Fusion Ltd.

40 Sophia House, 28 Cathedral Rd.

Cardiff

CF11 9lj

GB
V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  22000   GBP  

17

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

AS SPF 0002

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  23 - 08 - 2010

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

12

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Swansea Gower College

Tycoch Rd., Sketty

Swansea

SA2 9EB

V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  71000   GBP  

17

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

AS SPF 0002

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  23 - 08 - 2010

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

12

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


JHP Group Ltd.

Ground Floor, Melin Corrwg, Cardiff Rd.

Hawthorn

CF37 5BE

GB
V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  78000   GBP  

17

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

AS SPF 0002

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  23 - 08 - 2010

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

12

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


The College Ystrad Mynach

Twyn Rd

Ystrad Mynach

CF82 7XR

GB
V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  62000   GBP  

17

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

AS SPF 0002

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  23 - 08 - 2010

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

12

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


West Cheshire College

Eaton Rd., Handbridge

Chester

CH4 7ER

GB
V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  65000   GBP  

17

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran V: Dyfarnu contract

AS SPF 0002

V.1)

Dyddiad dyfarnu'r contract:

  23 - 08 - 2010

V.2)

Nifer y cynigion a dderbyniwyd:

12

V.3)

Enw a chyfeiriad y gweithredwr economaidd y dyfarnwyd y contract iddo


Neath Port Talbot College

Dwr Y Felin Rd.

Neath

SA10 7RF

GB
V.4)

Gwybodaeth am werth y contract

  224000   GBP  

17

V.5)

Mae'r contract yn debygol o gael ei is-gontractio

Na

Disgrifiad byr o werth/cyfran y contract sy'n debygol o gael ei is-gontractio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

A yw'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd cymunedol?

IeSector Priority Fund Pilot Programme 2010-2011

VI.2)

Gwybodaeth Ychwanegol

VI.3)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.3.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Asset Skills

2 The Courtyard, 48 New North Road

Exeter

EX4 4EP

GB

awilliams@assetskills.org

07736438047

http://www.assetskills.org

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


Public Contracts Regulation 2006
GB
VI.3.2)

Cyflwyno apeliadau

2 days from award decision to request additional debriefing.

VI.3.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  13 - 10 - 2010

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg
80400000 Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80210000 Gwasanaethau addysg uwchradd dechnegol a galwedigaethol Cerbydau nwyddau ail law
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80530000 Gwasanaethau hyfforddiant galwedigaethol Gwasanaethau hyfforddi

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.