Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Green Deal Adviser Training

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 04 Mai 2012
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 30 Ebrill 2012

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
Cyhoeddwyd gan:
AAW Consulting
ID Awudurdod:
AA0985
Dyddiad cyhoeddi:
04 Mai 2012
Dyddiad Cau:
23 Mai 2012
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - GwerthwchiGymru / Ni chaiff ei gyhoeddi yn yr OJEU

Math o Hysbysiad : SERVICES
A yw'r contract hwn wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)? Na

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw a Chyfeiriad Swyddogol yr Awdurdod Contractio

Sefydliad
Asset Skills
At sylw
Lucy Radford
Cyfeiriad
2 The Courtyard, 48 New North Road,
Cod Post
EX4 4EP
Tref
Exeter
Gwlad

Ffôn
01392 423399
Ffacs

E-bost
lradford@assetskills.org
Cyfeiriad Gwe (URL)
http://www.assetskills.org

I.2)

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach

Fel yn I.1 Os yw'n wahanol, gweler Atodiad A

I.3)

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1 Os yw'n wahanol, gweler Atodiad A

I.4)

Cyfeiriad y mae'n rhaid anfon Tendrau/Ceisiadau i gymryd rhan iddo

Fel yn I.1 Os yw'n wahanol, gweler Atodiad A

I.5)

Math o Awdurdod contractio

Lefel Ganolog Sefydliad yr UE Arall
Lefel Ranbarthol/Leol Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Math o gontract gwaith

II.1.2)

Math o gontract cyflenwadau

II.1.3)

Math o gontract gwasanaeth

Categori gwasanaeth 80500000 - Training services

II.1.4)

A yw'n gytundeb fframwaith?

  Na

II.1.5)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Green Deal Adviser Training

II.1.6)

Disgrifiad o'r contract/amcan y contract

Please note that this is Model 1 of 3 different models. (the 3 models are described in the Tender Specification below - models 2 and 3 can be accessed via the Asset Skills website). http://www.assetskills.org/GreenSkills/GreenDealAdvisorProcurement.aspx

The Government’s flagship Green Deal is to be launched in the early autumn 2012. The Department of Energy and Climate Change (DECC) has made available £1 million funding to support the training and qualification of Green Deal Advisors, Domestic and non-Domestic, across Great Britain in order to ensure that a sufficient number of qualified and certificated Advisors are available.

Asset Skills, the Sector Skills Council responsible for the Built Environment has been asked to manage the delivery of this project throughout Great Britain.

Asset Skills have developed a plan which seeks to deliver up to1000 qualified Green Deal Advisors utilising the most up to date qualifications. The training of Green Deal Advisors must be completed by the end of December 2012.

Application Process

There are three different project models which are available for application and details are provided in section 3 of this document.

Tender documents are available on line and can be downloaded at the Asset Skills website.

To apply for a model please complete the relevant Tender Form and submit:

• 1 electronic hard copy to greendeal@assetskills.org, PLUS

• 3 identical hard copies to Lucy Radford, 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter, EX4 4EP

All documents, in email and hard copy form, must be received by 5pm on the 23rd May 2012.

All tenders received after this date and time will be deleted and destroyed.

All interested parties will have access to a Green Deal Advisor syllabus and trainer manuals, links on the Asset Skills website.

Project Models (Please note: This is Model 1 of 3 models. Models 2 and 3 can be accessed via Asset Skills website. http://www.assetskills.org/GreenSkills/GreenDealAdvisorProcurement.aspx

Three contract models have been devised to implement this challenging programme.

Model 1 – Learning Providers

Aimed at supporting the development of Green Deal Advisors in small and medium sized enterprises (including independent EPC energy assessors) this model will seek to train 600 Green Deal Advisors targeted as shown below across the following regions:

• South West 60

• South East 60

• London 60

• West Midlands 60

• East Midlands 60

• East of England 60

• Yorkshire & Humber 60

• North West 60

• North East 60

• Scotland 60

• Wales 60

Applications are invited from learning providers either operating alone or in partnership with employers/groups of employers. It is hoped that social enterprises with experience in the energy field will also be attracted to this model.

Asset Skills will seek to contract with suitable learning providers by open procurement placing great emphasis on the quality of training to be delivered and the ability of recruiters to deliver completed qualifications by the end of December 2012.

It is expected that the training of Green Deal Advisors in this model will ensure at least 1 day per month contact time in classroom, plus online and on the job training in order to deliver the underpinning knowledge vital to a competent Green Deal Advisor.

The successful providers are responsible for final learner selection and should consider:

• Access barriers to those learners who live and /or work in remote and rural areas.

• Variety of Green Deal Advisor business models. Independent/self-employed, one stop shop organisations, partnerships of those organisations working in the built environment and energy sectors etc.

• Priority given to those learners on the Asset Skills “Ready and Able” list.

• We anticipate that the majority (approximately 90%) of learners will have an Energy Assessor, Home Inspector or level 3 Energy Advice (Home) qualification, with the remaining learners (10%) allowed to join the course where they can demonstrate an aptitude for energy efficiency training.

Learning providers are:

• Expected to contribute fully to the planning of long term deployment of the Green Deal Advisors and to ensure coverage of the regions in which they are training.

• Expected to fully engage in the evaluation process and provide a written evaluation plus useful case studies.

• Expected to be able to deliver the training in line with the timescales provided; June – December 2012.

• Expected to have provision of energy assessor level training or equivalent – Providers that do not have this provision (or do not have partners with this provision) will not be considered.

• Expected to attend training courses and information workshops developed by Asset Skills.

• Aware that all prices/bids tendered must include all costs including Awarding Body Registration fees, materials costs, workbooks, additional re-test fees etc.

• Welcome to submit partnership bids or bid across more than one region. However, no preference will be given to these collaborations/partnerships.

Learning providers are expected to provide a price per learner within the Tender Form. This cost will then be broken down between the project funding and learner contribution depending on the size of the learner organisation.

• Under 100 employees, learner contribution: 30%

• 101 – 299 employees, learner contribution: 40%

• Above 300 employees, learner contribution: 50%

As a price guideline please note that we are suggesting a price range of £800 - £1,200 per learner, including employer/learner contribution

II.1.7)

Safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Throughout Great Britain

Cod NUTS 

II.1.8)

Cyfundrefn enwi

II.1.8.1)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

Prif eirfa Geirfa atodol   (lle y bo'n berthnasol)
Prif amcan 80500000
Amcanion ychwanegol

II.1.8.2)

Cyfundrefnau enwi perthnasol eraill (CPA/CPC)

II.1.9)

Rhannu'n lotiau

Na

II.1.10)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.3)

Hyd y contract neu derfyn amser ar gyfer ei gwblhau

Dechrau    06 - 06 - 2012   Gorffen     31 - 12 - 2012

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

Adran IV: Gweithdrefn

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

A) Pris Isaf  Na
B) Y tendr mwyaf manteisiol yn economaidd o ran:
B1) Y meini prawf a nodir isod  Na
B2) Y meini prawf a nodir mewn dogfennau contract:  Oes

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ASGD1

IV.3.2)

Amodau ar gyfer cael dogfennau contract a dogfennau ychwanegol

Y dyddiad olaf y gellir eu cael

Pris (lle y bo'n berthnasol)     Arian cyfred

Telerau a'r dull o dalu

IV.3.3)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  23 - 05 - 2012 Amser (lle y bo'n berthnasol)  

IV.3.4)

Anfon gwahoddiadau i dendro at ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad amcangyfrifedig 

IV.3.5)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan


IV.3.6)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw ei dendr 

IV.3.7)

Amodau ar gyfer agor tendrau

IV.3.7.1) Unigolion sydd wedi'u hawdurdodi i fod yn bresennol wrth agor tendrau (lle y bo'n berthnasol)

IV.3.7.2) Dyddiad, amser a lle

Dyddiad    Amser 
Lle 

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

A yw'r hysbysiad hwn yn Anorfodol?

Na

VI.2)

Nodwch a yw'r Broses Gaffael hon yn digwydd yn Rheolaidd a Rhowch Amcangyfrif o Pryd y caiff Hysbysiadau Pellach eu Cyhoeddi


VI.3)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan yr UE?

Na

Os ydy, nodwch y prosiect/rhaglen ac unrhyw gyfeirnod defnyddiol

VI.4)

Gwybodaeth Ychwanegol

VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn


ATODIAD A

I.2)

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Sefydliad
At sylw
Cyfeiriad

Cod Post

Tref

Gwlad

Ffôn

Ffacs

E-bost

Cyfeiriad Gwe (URL)

I.3)

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Sefydliad
At sylw
Cyfeiriad

Cod Post

Tref

Gwlad

Ffôn

Ffacs

E-bost

Cyfeiriad Gwe (URL)

I.4)

Cyfeiriad y mae'n rhaid anfon Tendrau/Ceisiadau i Gymryd Rhan iddo


Sefydliad
At sylw
Cyfeiriad

Cod Post

Tref

Gwlad

Ffôn

Ffacs

E-bost

Cyfeiriad Gwe (URL)

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
65200000 Dosbarthu nwy a gwasanaethau cysylltiedig Cyfleustodau cyhoeddus
65300000 Dosbarthu trydan a gwasanaethau cysylltiedig Cyfleustodau cyhoeddus
65400000 Ffynonellau eraill cyflenwadau a dulliau dosbarthu ynni Cyfleustodau cyhoeddus
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
71314200 Gwasanaethau rheoli ynni Ynni a gwasanaethau cysylltiedig
71314300 Gwasanaethau ymgynghori ar effeithlonrwydd ynni Ynni a gwasanaethau cysylltiedig
71314000 Ynni a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

doc
doc55.50 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.