Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Building a Sustainable Training Infrastructure for the Built Environment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 11 Ionawr 2013
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 13 Tachwedd 2012

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
Cyhoeddwyd gan:
AAW Consulting
ID Awudurdod:
AA0985
Dyddiad cyhoeddi:
11 Ionawr 2013
Dyddiad Cau:
01 Mawrth 2013
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

‘Building a sustainable infrastructure for the Built Environment’. A Sector Priority Fund Pilot Project managed by Asset Skills and sponsored by the Welsh Government with additional support from the European Social Fund.

Project summary

Asset Skills will build on the experience gained in the delivery of our previous SPFP project to enhance the capacity of the infrastructure in place to ensure the sustainable delivery of apprenticeships and Green Deal/Energy Efficiency qualifications. We will, through the project, establish a sustainable network of providers who will become ‘Centres of Excellence’ as part of our UK Academy in Wales and who will deliver the qualifications in the Asset Skills sector post project through main stream funding.

To achieve this goal the project will:

• Recruit employers, learning providers and candidates to the programme

• Implement an effective procurement process through which providers will tender for funding to deliver the pilot programmes

• Develop partnerships with training providers to promote and provide long term solutions for training demand via mainstream funding after the conclusion of the SPFP funding

• Monitor and manage the delivery partners to ensure maximum successful completions by candidates

• Produce an evaluation report to inform on lessons learnt and sustainable routes for future delivery

Key learning points from the previous project have been:

• the positive impact of employer engagement

• the importance of contract management of the training providers

• the need for induction programmes and workplace support for candidates to increase the number of successful apprenticeships and qualifications achieved.

This project will also monitor performance, assess progress and report on outcomes with recommendations to inform training providers and the Welsh Government on the nature and content of employer demand.

The impact of the project will be significant in that it will create a sustainable delivery infrastructure for a new range of apprenticeships and qualifications, and produce a measureable benefit to employers by raising the skills levels of employees in the built environment and business services sectors, and influencing providers to incorporate these qualifications into mainstream provision.

Tender documents are available on line and can be downloaded at the Asset Skills website.

http://www.assetskills.org/Wales/SPFP2013/SPFP2Tender.aspx

To apply please complete the SPFP 2 Tender Document and submit:

• 1 electronic hard copy, in Microsoft Word Format, to SPFP2@assetskills.org, PLUS

• 3 identical hard copies to Zena Smith, 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter, EX4 4EP

All documents, in email and hard copy form, must be received by 5pm on Friday the 1st March 2013

All tenders received after this date and time will be deleted and destroyed.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


Asset Skills

2 The Courtyard, 48 New North Road

Exeter

EX4 4EP

GB

Allen Williams,Project Manager

Mr Allen Williams

07736438047

awilliams@assetskills.org


http://www.assetskills.org


Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Na

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Building a Sustainable Training Infrastructure for the Built Environment

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

24

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

WalesUKL

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

Hyd y cytundeb fframwaith

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

‘Building a sustainable infrastructure for the Built Environment’. A Sector Priority Fund Pilot Project managed by Asset Skills and sponsored by the Welsh Government with additional support from the European Social Fund.

Project summary

Asset Skills will build on the experience gained in the delivery of our previous SPFP project to enhance the capacity of the infrastructure in place to ensure the sustainable delivery of apprenticeships and Green Deal/Energy Efficiency qualifications. We will, through the project, establish a sustainable network of providers who will become ‘Centres of Excellence’ as part of our UK Academy in Wales and who will deliver the qualifications in the Asset Skills sector post project through main stream funding.

To achieve this goal the project will:

• Recruit employers, learning providers and candidates to the programme

• Implement an effective procurement process through which providers will tender for funding to deliver the pilot programmes

• Develop partnerships with training providers to promote and provide long term solutions for training demand via mainstream funding after the conclusion of the SPFP funding

• Monitor and manage the delivery partners to ensure maximum successful completions by candidates

• Produce an evaluation report to inform on lessons learnt and sustainable routes for future delivery

Key learning points from the previous project have been:

• the positive impact of employer engagement

• the importance of contract management of the training providers

• the need for induction programmes and workplace support for candidates to increase the number of successful apprenticeships and qualifications achieved.

This project will also monitor performance, assess progress and report on outcomes with recommendations to inform training providers and the Welsh Government on the nature and content of employer demand.

The impact of the project will be significant in that it will create a sustainable delivery infrastructure for a new range of apprenticeships and qualifications, and produce a measureable benefit to employers by raising the skills levels of employees in the built environment and business services sectors, and influencing providers to incorporate these qualifications into mainstream provision.

Tender documents are available on line and can be downloaded at the Asset Skills website.

http://www.assetskills.org/Wales/SPFP2013/SPFP2Tender.aspx

To apply please complete the SPFP 2 Tender Document and submit:

• 1 electronic hard copy, in Microsoft Word Format, to SPFP2@assetskills.org, PLUS

• 3 identical hard copies to Zena Smith, 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter, EX4 4EP

All documents, in email and hard copy form, must be received by 5pm on Friday the 1st March 2013

All tenders received after this date and time will be deleted and destroyed.

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

80000000
80300000
80430000
80400000
80310000
80500000
80530000
80540000

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch heb ei dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

Service Required Total PlacesSouth WalesNorth Wales

Deliver Foundation Apprenticeship in Pest Control, Level 2 29 19 10

Deliver Controlling Parking Areas, Level 2, (2916) 50 38 12

Deliver Award for Parking Enforcement Officers, Level 2, (1950) 71 50 21

Delivery of Level 1 Award in Promoting energy efficiency

to potential customers 204 160 44

Bids for smaller numbers of learners than those listed in the lots will be considered particularly where the bid offers regional coverage that might not otherwise be achieved.

II.2.2)

Opsiynau

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

II.3)

Hyd y contract neu derfyn amser ar gyfer ei gwblhau

  01 - 03 - 2013   31 - 12 - 2014

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


(a) is bankrupt or is being wound up, whose affairs are being administered by the courts, who has entered into an arrangement with creditors or who is in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations;

(b) is the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, for an order for compulsory winding-up or administration by the courts or for an arrangement with creditors or is the subject of any other similar proceeding under national laws or regulations;

(c) has been convicted of an offence concerning his professional conduct by a judgement which has the force of res judicata;

(d) has been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authorities can justify;

(e) has not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or those of the country of the contracting authority;

(f) has not fulfilled obligations relating to the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or those of the country of the contracting authority;

(g) is guilty of serious misrepresentation in supplying the information required under the provisions of the Directive on the criteria for qualitative selection;

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol


(a) bank statement and/or evidence of professional risk indemnity insurance;

(b) balance sheets or extracts of balance sheets;

(c) statement of turnover for a maximum of the last three years.
III.2.3)

Capasiti technegol

III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

III.3)

Amodau sy'n Benodol i Gontractau Gwasanaeth

III.3.1)

A gaiff y gwaith o ddarparu'r gwasanaeth ei gadw ar gyfer proffesiwn penodol?

Na

III.3.2)

A fydd yn ofynnol i endidau cyfreithiol nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y personél a fydd yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaeth?

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SPFP21

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio


Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol

  22 - 02 - 2013   17:00

 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  01 - 03 - 2013   17:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau  04 - 03 - 2013   09:00
Asset Skills, Exeter

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

IeWelsh Government, Sector Priority Fund Pilot

VI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

Asset Skills will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek further debriefing from the contracting authority before the contract is entered into. Applicants have 2 working days from the notification of the award decision to request additional debriefing and that information has to be provided a minimum of 3 working days before the expiry of the standstill period.

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  11 - 1 - 2013

ATODIAD A

Cyfeiriadau a Phwyntiau Cyswllt Ychwanegol

II)

Cyfeiriad a phwyntiau cyswllt ar gyfer cael manylebau a dogfennaeth ychwanegolAsset Skills
http://www.assetskills.org/Wales/SPFP2013/SPFP2Tender.aspx

III)

Cyfeiriad a phwyntiau cyswllt ar gyfer anfon Tendrau/Ceisiadau i Gymryd Rhan:Asset Skills

2 The Courtyard, 48 New North Road,

Exeter

EX4 4EP

GB

Zena Smith

01392423399

zsmith@assetskills.org


ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

1     Foundation Apprenticeship in Pest Control, Level 2

1)

Disgrifiad Byr

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

80000000
80300000
80430000
80400000
80310000
80500000
80530000
80540000

3)

Maint neu gwmpas

Deliver Foundation Apprenticeship in Pest Control, Level 2

Delivery Required

Qualification

Deliver Foundation Apprenticeship in Pest Control, Level 2

Total Places 29

South Wales 19

North wales 10

Price range: £1600 to £2000

Evidence

Pest control provides protection from the risks of pest related contamination and damage that can result in a loss of reputation and business as well as a significant fine. The UK pest control industry practices self-regulation. As a result there are significant differences in the way services are delivered by each company, ranging from the unskilled and liberal spraying of insecticides to the use of best practice.

The provision of this apprenticeship will provide employers with the opportunity to raise standards and ensure that personnel have an understanding of legal requirements relating to the safe use of pesticides and in particular green pest control methods. The apprenticeship will also help to develop important skills such as communication, customer service and numeracy skills

Research carried out by the British Pest Control Association shows that staff qualified to level 2 generate almost £260 a week more business for their employer and therefore receive better wages (BPCA, 2012); however, 36% of pest controllers have no qualifications or a qualification below Level 2 (Annual Population Survey 2010).

For further information please refer to the State of the Sector Report for the Cleaning Sector (Asset Skills, 2012) found at: http://www.assetskills.org/Research/LabourMarketInformation/LabourMarket.aspx


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

2     Controlling Parking Areas (2916), Level 2

1)

Disgrifiad Byr

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

80000000
80300000
80430000
80400000
80310000
80500000
80530000
80540000

3)

Maint neu gwmpas

Deliver Controlling Parking Areas (2916), Level 2

Delivery Required

Qualification

Deliver Controlling Parking Areas,

Level 2, (2916)

Total Places 50

South Wales 38

North wales 12

Price Range: £600 to £800

Evidence

Prior to the economic downturn there was a known recruitment and retention problem and the apprenticeship was considered vital to recruit new people into the industry. Since the economic downturn has created a new stability in employment the qualification will be used to ensure that staff retention levels remain stable once the employment market recovers.

The British Parking Association (BPA) report ‘Parking Sector Apprenticeships – Researching the Need and Scope’ (March 2010) recommends an apprenticeship in parking as a way for employers to establish a pool of people who are ambitious and ready to advance within the Welsh parking sector because they will have developed the right skills for the job. Until a Parking Apprenticeship can be developed this qualification is to be delivered bringing additional skills to those in the industry. According to the British Parking Association (BPA) workforce survey (2011) the skills most lacking within the sector were written and verbal communication skills and knowledge of the parking sector – all areas to be covered by the apprenticeship and addressed in this qualification..

For further information please refer to the Sector Skills Assessment for the Parking Sector (Asset Skills, 2011) found at: http://www.assetskills.org/Research/SectorSkillsAssessment2010.aspx


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

3     Award for Parking Enforcement Officers (1950) Level 2

1)

Disgrifiad Byr

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

80000000
80300000
80430000
80400000
80310000
80500000
80530000
80540000

3)

Maint neu gwmpas

Deliver Award for Parking Enforcement Officers (1950) Level 2

Delivery Required

Qualification

Deliver Award for Parking Enforcement Officers, Level 2, (1950)

Total Places 71

South Wales 50

North wales 21

Price Range: £200 to £250

(N.B. This qualification requires an Employer Contribution at 30%, for SMEs or 50% for large companies e.g. Cost of course delivery £210. Asset Skills pay the provider £210 and will invoice SMEs £70 and Large Companies £105)

Prior to the economic downturn there was a known recruitment and retention problem and the apprenticeship was considered vital to recruit new people into the industry. Since the economic downturn has created a new stability in employment the qualification will be used to ensure that staff retention levels remain stable once the employment market recovers.

The British Parking Association (BPA) report ‘Parking Sector Apprenticeships – Researching the Need and Scope’ (March 2010) recommends an apprenticeship in parking as a way for employers to establish a pool of people who are ambitious and ready to advance within the Welsh parking sector because they will have developed the right skills for the job. Until a Parking Apprenticeship can be developed this qualification is to be delivered bringing additional skills to those in the industry. According to the British Parking Association (BPA) workforce survey (2011) the skills most lacking within the sector were written and verbal communication skills and knowledge of the parking sector – all areas to be covered by the apprenticeship and addressed in this qualification..

For further information please refer to the Sector Skills Assessment for the Parking Sector (Asset Skills, 2011) found at: http://www.assetskills.org/Research/SectorSkillsAssessment2010.aspx


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

4     Level 1 Award in Promoting energy efficiency to potential customers

1)

Disgrifiad Byr

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

80000000
80300000
80430000
80400000
80310000
80500000
80530000
80540000

3)

Maint neu gwmpas

Delivery of Level 1 Award in Promoting energy efficiency to potential customers

Delivery Required

Qualification

Deliver Level 1 Award in Promoting energy efficiency to potential customers

Total Places 204

South Wales 160

North wales 44

Price range: £200 to £250

(N.B. This qualification requires an Employer Contribution at 30%, for SMEs or 50% for large companies e.g. Cost of course delivery £210. Asset Skills pay the provider £210 and will invoice SMEs £70 and Large Companies £105)

Evidence

The introduction of Government legislation, public awareness surrounding sustainability and the rising demand from businesses for greater operational efficiency has increased demand for energy assessment across the commercial and residential property sectors. These qualifications have been developed to provide the skills and knowledge to implement the government’s domestic Green Deal policy including: communications skills; observational skills; the ability to measure, record and report accurately; and knowledge of construction methods, materials and heating systems.

Green Deal is the British Government’s initiative which aims to encourage homeowners to install energy efficient devices within their homes. Green Deal is based on the principle that many energy efficiency related changes to properties will pay for themselves. To ensure that real savings can be made, the energy saving measures recommended for properties will need to be both appropriate to the age and construction of the property and correctly installed.

Research undertaken by Pye Tait Consulting (January 2012) indicated that the Green Deal is expected to offer scope for job creation as well as the safeguarding of existing energy assessor jobs. The government predicts that the energy supply chain could support 100,000 jobs, throughout the UK, within five years.

For further information please refer to the findings of our green skills survey (Asset Skills, 2012) found at: http://www.assetskills.org/Research/LabourMarketInformation/LabourMarket.aspx


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau


Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg
80310000 Gwasanaethau addysg ieuenctid Gwasanaethau addysg uwch
80400000 Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80430000 Gwasanaethau addysg oedolion ar lefel prifysgol Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill
80300000 Gwasanaethau addysg uwch Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
80540000 Gwasanaethau hyfforddiant amgylcheddol Gwasanaethau hyfforddi
80530000 Gwasanaethau hyfforddiant galwedigaethol Gwasanaethau hyfforddi

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.