Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS High Visiblity, PPE, Uniforms, Workwear & Leisurewear Supplier Event Notification
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 02/09/15
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: A supplier day for the NPS High Visibility, Personal Protective Equipment, Uniforms, Work wear and Leisurewear Tender will be held at the following venues:
South Wales 27th October 2015: Waterton Centre, Bridgend (9:30 - 12:00)
North Wales 4th November 2015: Welsh Government Office, Llandudno Junction ( 9:30 - 12:00)
The event will be an opportunity for suppliers to find out more about the bid process for this tender.
If you wish to attend please contact the NPS Corporate Services and Business Team at:
NPSCororateServices@wales.gsi.go.uk to reserve your place.
For more information on the opportunity, please view the official PIN reference number: 21329-2015 (2015/3 118-213239)
NOTE: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales web site at http://www.sell2wales.gov.uk

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road,

Caerphilly

CF83 8WT

UK

NPS Corporate and Business Services Team

+44 3007900170

NPSCorporateServices@Wales.gsi.gov.uk

http://npswales.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


National Procurement Service (Welsh Government)

Corporate Services and Business Support, T’yr Afon, Bedwas Road,

Caerphilly

CF83 8WT

UK

NPS Corporate and Business Services Team

+44 3007900170

NPSCorporateServices@Wales.gsi.gov.uk

http://npswales.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

NPS High Visiblity, PPE, Uniforms, Workwear & Leisurewear Supplier Event Notification

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

A supplier day for the NPS High Visibility, Personal Protective Equipment, Uniforms, Work wear and Leisurewear Tender will be held at the following venues:

South Wales 27th October 2015: Waterton Centre, Bridgend (9:30 - 12:00)

North Wales 4th November 2015: Welsh Government Office, Llandudno Junction ( 9:30 - 12:00)

The event will be an opportunity for suppliers to find out more about the bid process for this tender.

If you wish to attend please contact the NPS Corporate Services and Business Team at:

NPSCororateServices@wales.gsi.go.uk to reserve your place.

For more information on the opportunity, please view the official PIN reference number: 21329-2015 (2015/3 118-213239)

NOTE: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales web site at http://www.sell2wales.gov.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=33471.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
18200000 Outerwear
18300000 Garments
18400000 Special clothing and accessories
18800000 Footwear
33199000 Medical clothing
33735100 Protective goggles
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS-CS-0044-15

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  01 - 04 - 2016

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note:

This notice is for notification of a bidders event ONLY.

(WA Ref:33471)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Supplier Invite - High Visibility PPE English
Supplier Invite - High Visibility PPE Welsh

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  02 - 09 - 2015

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
29/09/15 11:40ADDED FILE: Supplier Event Invite MID WALES

Invite for Mid Wales Supplier Event for High Viz, PPE and Clothing
29/09/15 11:42ADDED FILE: MID WALES Supplier Event for High Viz, PPE and Clothing

Invite for Mid Wales Supplier Event for High Viz, PPE and Clothing
04/11/15 14:39Supplier Event Slides

Supplier Event Slides including Business Wales and Procserve information
04/11/15 14:40ADDED FILE: Supplier Event Slides

Slides from Supplier Event
04/11/15 14:41ADDED FILE: Business Wales Presentation

Supplier Event Slides
04/11/15 14:41ADDED FILE: Supplier Event Slides

Procserve, e-trading slides
Prif Gyswllt: NPSCorporateServices@Wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: NPSCorporateServices@Wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
18800000FootwearClothing, footwear, luggage articles and accessories
18300000GarmentsClothing, footwear, luggage articles and accessories
33199000Medical clothingMiscellaneous medical devices and products
18100000Occupational clothing, special workwear and accessoriesClothing, footwear, luggage articles and accessories
18200000OuterwearClothing, footwear, luggage articles and accessories
33735100Protective gogglesGoggles
18400000Special clothing and accessoriesClothing, footwear, luggage articles and accessories

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
02/09/15Supplier Invite - High Visibility PPE EnglishSupplier Event Invite164.96 KB0
02/09/15Supplier Invite - High Visibility PPE WelshSupplier Event Invite162.75 KB0
29/09/15Supplier Invite - High Visibility PPE English ( Amended )Invite for Mid Wales Supplier Event for High Viz, PPE and Clothing 168.11 KB0
29/09/15Supplier Invite - High Visibility PPE Welsh ( Amended )Invite for Mid Wales Supplier Event for High Viz, PPE and Clothing167.04 KB0
04/11/15NPS -CBS - PPE Clothing - Supplier Event Slides Oct and Nov 2015 FINALSlides from Supplier Event1.59 MB0
04/11/15BW Presentation PPESupplier Event Slides1.01 MB0
04/11/15PPE Presentation ProcserveProcserve, e-trading slides1.80 MB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru