Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework for the Spot Hire of Specialist Vehicles over 3.5 Tonne GVW
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 26/09/16
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The National Procurement Service on behalf of the Welsh Public Sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the Spot Hire of Specialist Vehicles over 3.5 Tonne GVW.
CPV: 34114000, 34136000, 34136200, 34134200, 34114400, 34114300, 34144430, 34144431, 34144500, 34144510, 34144511, 34144512, 34114000, 34143000, 34144420, 34144440, 34114000, 16700000.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Contact person: Rob Newman

Telephone: +44 3007900170

E-mail: NPSFleet@wales.gsi.gov.uk

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Framework for the Spot Hire of Specialist Vehicles over 3.5 Tonne GVW

II.1.2) Main CPV code

34114000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

The National Procurement Service on behalf of the Welsh Public Sector wishes to establish a collaborative framework agreement for the Spot Hire of Specialist Vehicles over 3.5 Tonne GVW.

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 12 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1

II.2.1) Title

Cargo vehicles

II.2.2) Additional CPV code(s)

34136000

34136200

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot will be for the spot hire of cargo vehicles.

Lot No: 2

II.2.1) Title

Tippers

II.2.2) Additional CPV code(s)

34134200

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of Tipper vehicles

Lot No: 3

II.2.1) Title

Welfare / minibuses

II.2.2) Additional CPV code(s)

34114400

34114300

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of welfare/minibuses

Lot No: 5

II.2.1) Title

Sweepers

II.2.2) Additional CPV code(s)

34144430

34144431

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of Sweepers

Lot No: 6

II.2.1) Title

Waste Collection Vehicles

II.2.2) Additional CPV code(s)

34144500

34144510

34144511

34144512

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of Waste Collection Vehicles

Lot No: 7

II.2.1) Title

Street Lighting Hoists / Tower Wagons

II.2.2) Additional CPV code(s)

34114000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of Street Lighting Hoists / Tower Wagons

Lot No: 8

II.2.1) Title

Winter Maintenance

II.2.2) Additional CPV code(s)

34143000

34144420

34144440

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of Winter Maintenance

Lot No: 9

II.2.1) Title

Miscellaneous

II.2.2) Additional CPV code(s)

34114000

16700000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

This lot is for the spot hire of Miscellaneous vehicles

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

06/01/2017

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

Further information will be provided once an OJEU Contract notice is placed. Please note that the lotting strategy detailed within this notice is indicative at this stage and may be subject to change prior to the publishing of the OJEU contract notice.

Following publication of the contract notice tender documents will be available via the eTender Wales website - (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml)

The market should note that Supplier Engagement Event is intended to take place prior to placing the OJEU contract notice. Further details of this event will be circulated to all suppliers that have expressed an interest in this notice in due course.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=54172.

(WA Ref:54172)

VI.5) Date of dispatch of this notice

22/09/2016


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSFleet@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34144440Gritter vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34114400MinibusesSpecialist vehicles
34136200Panel vansVans
34144511Refuse-collection vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144512Refuse-compaction vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144430Road-sweeping vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34144420Salt spreadersSpecial-purpose motor vehicles
34114000Specialist vehiclesPassenger cars
34144431Suction-sweeper vehiclesSpecial-purpose motor vehicles
34134200Tipper trucksFlatbed and Tipper trucks
16700000TractorsAgricultural machinery
34136000VansMotor vehicles for the transport of goods
34144510Vehicles for refuseSpecial-purpose motor vehicles
34144500Vehicles for refuse and sewageSpecial-purpose motor vehicles
34114300Welfare vehiclesSpecialist vehicles
34143000Winter-maintenance vehiclesHeavy-duty motor vehicles

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru