Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Scheme Manager to Manage and Deliver an All-Wales Area Based Energy Efficiency Scheme - Arbed
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/17
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice - used for reducing timelimits
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Welsh Government Warm Homes Programme, which currently includes the demand-led Nest and area-based Arbed schemes, supports work to tackle fuel poverty, improve the energy efficiency of the existing housing stock in Wales, reduce carbon emissions, and deliver jobs and growth in the energy efficiency sector. Schemes are designed to enable maximum funding to be levered from other sources, such as the Energy Company Obligation (ECO) and European funding.
Working with the National Procurement Service, the Welsh Government wishes to procure the services for an Area-based Scheme Manager (Arbed. Arbed is focused on delivering area-based energy efficiency schemes. 1.2 Warm Homes Arbed levers in and co-ordinates investment into the energy performance of Welsh homes, targeting homes in the most disadvantaged areas where householders are more likely to be in fuel poverty.
CPV: 70333000, 70333000, 71314300, 45300000, 45400000.

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Section I: Contracting Change authority

I.1) Name and addresses

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Telephone: +44 3007900170

E-mail: NPSProfessionalServices@gov.wales

NUTS: UKL

Internet address(es)

Main address: http://npswales.gov.uk

Address of the buyer profile: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

I.3) Communication

Additional information can be obtained from the abovementioned address


Tenders or requests to participate must be sent electronically to:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Scheme Manager to Manage and Deliver an All-Wales Area Based Energy Efficiency Scheme - Arbed

II.1.2) Main CPV code

70333000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

The Welsh Government Warm Homes Programme, which currently includes the demand-led Nest and area-based Arbed schemes, supports work to tackle fuel poverty, improve the energy efficiency of the existing housing stock in Wales, reduce carbon emissions, and deliver jobs and growth in the energy efficiency sector. Schemes are designed to enable maximum funding to be levered from other sources, such as the Energy Company Obligation (ECO) and European funding.

Working with the National Procurement Service, the Welsh Government wishes to procure the services for an Area-based Scheme Manager (Arbed. Arbed is focused on delivering area-based energy efficiency schemes. 1.2 Warm Homes Arbed levers in and co-ordinates investment into the energy performance of Welsh homes, targeting homes in the most disadvantaged areas where householders are more likely to be in fuel poverty.

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

70333000

71314300

45300000

45400000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL

II.2.4) Description of the procurement

Arbed is focused on delivering area-based energy efficiency schemes and maximising the number of homes improved by levering in funding from other sources, including EU funding, energy supplier obligations and funding from Local Authorities and social housing providers.

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Yes

Identification of the project:

Warm Homes Wales Programme

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

31/10/2017

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=71268.

(WA Ref:71268)

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

Telephone: +44 3007900170

Internet address(es)

URL: http://npswales.gov.uk

VI.5) Date of dispatch of this notice

21/09/2017


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: NPSProfessionalServices@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45300000Building installation workConstruction work
71314300Energy-efficiency consultancy servicesEnergy and related services
70333000Housing servicesProperty management services of real estate on a fee or contract basis

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru