Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Taff's Well Integrated Control Center - Mechanical, Electrical & Telecoms
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 23/09/20
Dyddiad Cau: 16/10/20
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: To supply and install all works associated with Mechanical, electrical and telecoms within and surrounding the planned Taff's Well integrated control center.

Is-gontract - Cyfle Tybiannol

WORKS

1 - Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

NP7 5AA

UK

Gareth Phillips

+44 7966318733


1.2

Cael Dogfennaeth

Due to the nature of the work companies will be required to confirm they will be submitting a tender prior to drawings being submitted to them.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

Request for further information should be submitted through the Questions and Answers function on Sell2Wales. Please record your interest in the notice to submit a question.

1.4

Derbyn Dogfennau

Completed documents should be returned through the Sell2Wales post box facility. Please record your interest in the notice to submit a response.

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Taff's Well Integrated Control Center - Mechanical, Electrical & Telecoms

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu sy'n contractio

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  FEB235451

Teitl:  Sustainable Transport Infrastructure Delivery Framework

Sefydliad Prynu:  Transport for Wales

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

To supply and install all works associated with Mechanical, electrical and telecoms within and surrounding the planned Taff's Well integrated control center.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=104247.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

51100000 Installation services of electrical and mechanical equipment
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 10 - 2020  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   06 - 11 - 2020

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r sefydliad prynu sy'n dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx
Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf. Bydd y blwch postio yn cau ar yr union amser a nodwyd.

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Please note this is a speculative opportunity. The contractor has not yet won the prime contract and so a sub contract is not guaranteed.

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:104247)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Invitation to Tender
ICC Integrated Programme MEP ITT Rev 2
Subcontract Option A - Draft Agreement

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  23 - 09 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
02/10/20 11:32ADDED FILE: Mechanical Drawing Pack

Full pack of mechanical detailed design
02/10/20 11:33ADDED FILE: Electrical Design Pack

Full electrical detailed design pack
02/10/20 11:37ADDED FILE: Electrical Specification

Electrical Workmanship Specification
02/10/20 11:38ADDED FILE: Luminaire Schedule

Luminaire Schedule
02/10/20 11:38ADDED FILE: Equipment Schedule

Equipment Schedule
02/10/20 11:39ADDED FILE: Cable and Distribution Board Schedule

Cable and Distribution Board Schedule
02/10/20 11:40ADDED FILE: Electrical Room Data Sheets

Electrical Room Data Sheets
02/10/20 11:50ADDED FILE: Mechanical Specification

Mechanical Specification
02/10/20 11:51ADDED FILE: Mechanical Schedule

Mechanical Schedule
02/10/20 11:53ADDED FILE: Mechanical Room Data Sheets

Mechanical Room Data Sheets
02/10/20 11:53ADDED FILE: Part L Report

Part L Report
05/10/20 11:46Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 09/10/2020 17:00 to 16/10/2020 17:00.

It has been noted there is a large amount of documentation to review and as such has been decided to give a one week extension.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
51100000Installation services of electrical and mechanical equipmentInstallation services (except software)

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
23/09/20 Invitation to Tender Invitation to tender1.07 MB43
23/09/20 ICC Integrated Programme MEP ITT Rev 2 Outline programme548.56 KB25
23/09/20 Subcontract Option A - Draft Agreement Draft conditions of contract889.88 KB24
02/10/20 mechanical detailed design pack Full pack of mechanical detailed design22.15 MB12
02/10/20 electrical detailed design pack Full electrical detailed design pack14.85 MB21
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-DDR-E-ME-000102 Electrical Workmanship Specification378.55 KB13
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-DDR-E-ME-000103 Luminaire Schedule361.13 KB12
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-DDR-E-ME-000104 Equipment Schedule399.23 KB14
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-DDR-E-ME-000106 Cable and Distribution Board Schedule418.93 KB13
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-RPT-E-ME-000119 Electrical Room Data Sheets155.68 KB10
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-RPT-M-ME-000002 - Specification revB05 Mechanical Specification657.27 KB10
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-RPT-M-ME-000003 Mech schedules_B03 Mechanical Schedule3.71 MB9
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-RPT-M-ME-000014-Mechanical RDS_B01 Mechanical Room Data Sheets523.39 KB8
02/10/20 TRAN01-MMD-R0-ICC-RPT-M-ME-000004 - Part L report B01 Part L Report1.44 MB9

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru