Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Core Valley Lines (CVL) Material Supply Framework for Railway Overhead Line electrification
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 24/09/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This is a prior information notice (PIN) only: Publication and a call for competition will be conducted as and when the scope of work is fully defined and approved.
TfW are looking for suitable suppliers to supply Steel Materials for the delivery of electrification and signalling project on our railway lines. The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range.
It is a requirement that each item within the lots has to be supplied with the opportunity to sub-contract sourcing of materials and will operate as a multi supplier framework.
CPV: 34946000, 34946120, 14622000, 34940000, 31000000, 34946000, 31000000, 34632300, 14622000, 34946120, 44212000, 34946120, 44300000, 44310000, 34942000, 34632200, 14622000, 44212250, 34946120, 34632300, 44000000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales

Southgate House, Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UK

Person cyswllt: Leanne Millard

Ffôn: +44 2921673434

E-bost: procurement@tfw.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://tfw.gov.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Transport related activities

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Core Valley Lines (CVL) Material Supply Framework for Railway Overhead Line electrification

Cyfeirnod: TFW-C000299.00

II.1.2) Prif god CPV

34946000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is a prior information notice (PIN) only: Publication and a call for competition will be conducted as and when the scope of work is fully defined and approved.

TfW are looking for suitable suppliers to supply Steel Materials for the delivery of electrification and signalling project on our railway lines. The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range.

It is a requirement that each item within the lots has to be supplied with the opportunity to sub-contract sourcing of materials and will operate as a multi supplier framework.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 5

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Main Part Steel (MPS) for Railway Overhead Line Electrification

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

14622000

44212250

34946120

34632300

44000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range. TfW are looking for suppliers who are able to supply the following items for Railway Overhead Line Electrification:

- Main Part Steel (MPS)

o Masts

o Portal booms

o Struts

o Twin track cantilever (TTC) boom

o Mast and boom brackets/attachments

Please note there is a requirement to supply all materials within this lot with sub-contracting opportunities. It is anticipated that a maximum of 3 suppliers will be awarded to this lot. TfW reserves the right to amend the number of suppliers appointed.

All materials will be required to comply with all relevant standards.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note this list is not an exhaustive list and new products can be added if required. This is for Supply of materials only.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Circular Hollow Section Piles (CHS) Materials for Railway Overhead Line Electrification

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34946120

14622000

34940000

31000000

34946000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range.

TfW are looking for suppliers who are able to supply the following materials for Railway Overhead Electrification:

Circular Hollow Section Piles (CHS)

o CHS piles

o Adapter plates

o Associated studs, washers and nuts

Please note all materials are to be supplied with the opportunity to sub-contract. It is anticipated that a maximum of 3 suppliers will be awarded to this lot. TfW reserves the right to amend.

Compliance with all relevant standards will be required.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note this list is not an exhaustive list and new products can be added if required. This is for Supply of materials only.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Small Part Steel materials for Railway Overhead Line Electricfication

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

31000000

34632300

14622000

34946120

44212000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range.

TfW are looking for suppliers who are able to supply the following materials for Railway Overhead Line Electrification:

- Small Part Steel (SPS)

o Consumables e.g. nuts, bolts and washers

o Brackets/attachment angles

o Spider plates

o Insulators

o Bridge arms

It is anticipated that this will be awarded as a multi supplier framework with a maximum of 3 suppliers. Please note TfW reserves the right to amend.

All materials will be required to comply for relevant standards.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note this list is not an exhaustive list and new products can be added if required. This is for Supply of materials only.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Wire Products for Railway Overhead Line Electrification

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34946120

44300000

44310000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range.

TFW are looking for suppliers who can provide the following materials for Railway Overhead Line Electrification:

- Wire

o Catenary

o Contact

o Droppers

o Jumper

o ATF

o Earth

o Bonding cable

Please note all materials will need to be supplied with the opportunity to sub-contract.

It is anticipated that a maximum of 3 suppliers will be awarded to this lot. TfW reserves the right to amend.

All products will be required to comply with all relevant standards.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note this list is not an exhaustive list and new products can be added if required. This is for Supply of materials only.

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Signalling Equipment for Railway Overhead Line Electricfication

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34942000

34632200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range.

TfW are looking for suppliers who can supply Signalling equipment as part of the CVL electrification works.

Parts included but not limited to

Axle counters,

Signals,

Cabling

All materials will be required to be supplied with the opportunity to sub-contract.

It is anticipated that a maximum of 3 suppliers will be awarded TfW reserves the right to amend.

All materials will be required to comply with relevant standards.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

It is yet to be decided if Lot 5 Signalling equipment will be included within the scope of this project. Please note this list is not an exhaustive list and new products can be added if required. This is for Supply of materials only.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

23/10/2020

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Transport for Wales (‘TfW’) is currently working to transform the Wales and Borders Rail Service and is developing plans for implementing and operating a South Wales Metro. The vision is to provide a service that is truly 'turn up and go', with better integration with other modes of transport, including buses, and flexible ticketing options. Travellers will be able to move easily across the south-east Wales region with improved capacity, improved quality and improved passenger information.

As part of this, Overhead Line Equipment (OLE) and signalling equipment will be installed throughout the Core Valley Lines (CVL) – please see maps ‘TfW CVL Infrastructure Map CYM’ and ‘TfW CVL Infrastructure Map ENG’ for reference (can be found in Additional Document Section of this PIN on the Sell2Wales portal).

The OLE design is to be based on UK Master Series with focus on the UKMS100 design range. As part of these works there is a potential requirement for the material supply of the following:

- Main Part Steel (MPS) – masts, booms, etc

- Circular Hollow Section Piles (CHS) – including studs, washers, nuts and adapter plates

- Small Part Steel (SPS) – insulators, bridge arms, brackets, etc

- Wire – contact, caternary, earth etc.

- Signalling equipment – axle counters, signals, cabling etc.

It's anticipated that this framework will operate as a multi supplier framework and a maximum of 3 suppliers will be awarded to each lot. TfW reserves the right to change this strategy.

TfW will allow suppliers to bid for all lots. Each product must be supplied on the lots, sub-contracting will be permitted under the discretion of TfW.

TfW are asking for suppliers who are able to supply the items listed within the PIN to express an interest.

In order to inform our strategy and to understand market appetite for this opportunity we are asking for feedback from the market.

It would be greatly appreciated if you could take some time to complete the questions that is provided in the URL below by 6th October 2020

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=JNDchxkwJkiZVrp2sqBP9G7S74AQKoNLrf2sLQh30eZURDY0VzZENUhHSFJVWkhEMEo5RVJERDU5VS4u&Token=bdd6b11796b146189cf3154091f833a6

This is not an invitation to tender, it is solely a prior information notice and no direct business will be awarded as a result of participating in this exercise. Further responding to this PIN will not in any way advantage or disadvantage any supplier in a future procurement exercise. Following this market engagement feedback request, TfW will not be bound to conduct a procurement exercise.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=103722.

(WA Ref:103722)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

22/09/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
28/09/20 15:04Link for Questionniare

Good afternoon,
It has come to our attention that the questionnaire had been set up in edit mode and alternations were made.

This has now been rectified please use the link below to gain access.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JNDchxkwJkiZVrp2sqBP9G7S74AQKoNLrf2sLQh30eZURDY0VzZENUhHSFJVWkhEMEo5RVJERDU5VS4u

Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44300000Cable, wire and related productsConstruction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatusMaterials and Products
34632300Electrical installations for railwaysRailways traffic-control equipment
31000000Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lightingTechnology and Equipment
34632200Electrical signalling equipment for railwaysRailways traffic-control equipment
44212250MastsStructural products and parts except prefabricated buildings
34940000Railway equipmentMiscellaneous transport equipment and spare parts
34946120Railway materialsRailway-track construction materials and supplies
34946000Railway-track construction materials and suppliesRailway equipment
34942000Signalling equipmentRailway equipment
14622000SteelAlloys
44212000Structural products and parts except prefabricated buildingsStructures and parts of structures
44310000Wire productsCable, wire and related products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP345914: Core Valley Lines (CVL) Material Supply Framework for Railway Overhead Line electrification
Dyddiad Cyhoeddi: 24/09/20
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: Transport for Wales
APR362009: Main part Steel & Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line Electrification
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: 10/05/21
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Transport for Wales

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
24/09/20TfW CVL Infrastructure Map CYMTfW CVL Map CYM3.47 MB23
24/09/20TfW CVL Infrastructure Map ENGTfW CVL Infrastructure map3.44 MB25

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru