Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Transport for Wales Rail Limited - Stations and Minor Works Framework
OCID: ocds-kuma6s-113315
ID yr Awdurdod: AA80497
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales Rail Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 06/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Provision of Station work across Wales including Branding, Station Facilities (benches, waiting room and WC upgrades), Telecoms (upgrade of customer information services, CCTV), Staff Facilities (changing rooms), Social and Commercial Development (retail units), Accessibility, Stop Car Markers, Minor Rail Works and Platform Works.
CPV: 45234100, 45234100, 45234100, 45234100, 45234100.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales Rail Limited

3 Llys Cadwyn, Pontypridd

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK

Ffôn: +44 2920720500

E-bost: procurement.help@tfwrail.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.tfwrail.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA80497

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa ranbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Rail

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Transport for Wales Rail Limited - Stations and Minor Works Framework

II.1.2) Prif god CPV

45234100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of Station work across Wales including Branding, Station Facilities (benches, waiting room and WC upgrades), Telecoms (upgrade of customer information services, CCTV), Staff Facilities (changing rooms), Social and Commercial Development (retail units), Accessibility, Stop Car Markers, Minor Rail Works and Platform Works.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Pan- Wales Significant Works

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45234100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of Station work across Wales including Branding, Station Facilities (benches, waiting room and WC upgrades), Telecoms (upgrade of customer information services, CCTV), Staff Facilities (changing rooms), Social and Commercial Development (retail units), Accessibility, Stop Car Markers and Specialist Surveys, Minor Rail Works, Platform Works.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

North Wales - Minor Works

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45234100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

North Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of Station work across Wales including Branding, Station Facilities (benches, waiting room and WC upgrades), Telecoms (upgrade of customer information services, CCTV), Staff Facilities (changing rooms), Social and Commercial Development (retail units), Accessibility, Stop Car Markers and Specialist Surveys, Minor Rail Works, Platform Works.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Mid Wales Minor Works

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45234100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Mid Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of Station work across Wales including Branding, Station Facilities (benches, waiting room and WC upgrades), Telecoms (upgrade of customer information services, CCTV), Staff Facilities (changing rooms), Social and Commercial Development (retail units), Accessibility, Stop Car Markers and Specialist Surveys, Minor Rail Works, Platform Works.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

South / South West Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45234100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

South and West Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of Station work across Wales including Branding, Station Facilities (benches, waiting room and WC upgrades), Telecoms (upgrade of customer information services, CCTV), Staff Facilities (changing rooms), Social and Commercial Development (retail units), Accessibility, Stop Car Markers and Specialist Surveys, Minor Rail Works, Platform Works.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

30/09/2021

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=113315.

(WA Ref:113315)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

06/09/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.help@tfwrail.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45234100Railway construction worksConstruction work for railways and cable transport systems

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru