Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwahoddiad i Dendro i Ddarparu Meddalwedd Rheoli Pobl
Cyhoeddwyd gan: Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 06/09/21
Dyddiad Cau: 24/09/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu meddalwedd Rheoli Pobl. Ar hyn o bryd mae’r Ombwdsmon yn defnyddio meddalwedd ar wahân ar gyfer y tasgau/swyddogaethau canlynol:
• Cadw amser (cyrraedd a gadael, gwneud cais am wyliau blynyddol/oriau hyblyg)
• Cofnodion Adnoddau Dynol (AD) gweithwyr (gan gynnwys absenoldebau)
• Cofnodion hyfforddiant gweithwyr
• Recriwtio a chynefino
• Cyflogres
Yn ddelfrydol, hoffai’r Ombwdsmon gael un system ar gyfer cyflawni’r holl swyddogaethau uchod. Y bwriad yw y bydd y system yn darparu hunanwasanaeth i reolwyr gael mynediad at wybodaeth eu tîm, i staff gael mynediad at eu gwybodaeth bersonol eu hunain ac i AD allu cael gafael ar ddata fel data cydraddoldeb, dewisiadau iaith Gymraeg a swyddogaethau adrodd llawn.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203

andrew.jenkins@ombudsman.wales

+44 1656641199
http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203

andrew.jenkins@ombudsman.wales

+44 1656641199
http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Public Services Ombudsman for Wales - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed,

Bridgend

CF35 5LJ

UK

Andrew Jenkins

+44 3007900203

andrew.jenkins@ombudsman.wales

+44 1656641199
http://www.ombudsman.wales/ https://www.ombwdsmon.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwahoddiad i Dendro i Ddarparu Meddalwedd Rheoli Pobl

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r Ombwdsmon yn gwahodd tendrau ar gyfer darparu meddalwedd Rheoli Pobl. Ar hyn o bryd mae’r Ombwdsmon yn defnyddio meddalwedd ar wahân ar gyfer y tasgau/swyddogaethau canlynol:

• Cadw amser (cyrraedd a gadael, gwneud cais am wyliau blynyddol/oriau hyblyg)

• Cofnodion Adnoddau Dynol (AD) gweithwyr (gan gynnwys absenoldebau)

• Cofnodion hyfforddiant gweithwyr

• Recriwtio a chynefino

• Cyflogres

Yn ddelfrydol, hoffai’r Ombwdsmon gael un system ar gyfer cyflawni’r holl swyddogaethau uchod. Y bwriad yw y bydd y system yn darparu hunanwasanaeth i reolwyr gael mynediad at wybodaeth eu tîm, i staff gael mynediad at eu gwybodaeth bersonol eu hunain ac i AD allu cael gafael ar ddata fel data cydraddoldeb, dewisiadau iaith Gymraeg a swyddogaethau adrodd llawn.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=113790 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000 Software programming and consultancy services
72210000 Programming services of packaged software products
72211000 Programming services of systems and user software
72212000 Programming services of application software
72230000 Custom software development services
72232000 Development of transaction processing and custom software
72250000 System and support services
72254000 Software testing
72260000 Software-related services
72261000 Software support services
72262000 Software development services
72263000 Software implementation services
72265000 Software configuration services
72266000 Software consultancy services
72267000 Software maintenance and repair services
72267100 Maintenance of information technology software
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     24 - 09 - 2021  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 11 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r dogfennau tendro sy'n ymwneud â'r trefniant caffael hwn wedi'u cyhoeddi yn yr iaith Gymraeg a Saesneg.

(WA Ref:113790)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  06 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: andrew.jenkins@ombudsman.wales
Cyswllt Gweinyddol: andrew.jenkins@ombudsman.wales
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: andrew.jenkins@ombudsman.wales

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72230000Custom software development servicesSoftware programming and consultancy services
72232000Development of transaction processing and custom softwareCustom software development services
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
72267100Maintenance of information technology softwareSoftware maintenance and repair services
72212000Programming services of application softwareProgramming services of packaged software products
72210000Programming services of packaged software productsSoftware programming and consultancy services
72211000Programming services of systems and user softwareProgramming services of packaged software products
72265000Software configuration servicesSoftware-related services
72266000Software consultancy servicesSoftware-related services
72262000Software development servicesSoftware-related services
72263000Software implementation servicesSoftware-related services
72267000Software maintenance and repair servicesSoftware-related services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services
72200000Software programming and consultancy servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72261000Software support servicesSoftware-related services
72254000Software testingSystem and support services
72260000Software-related servicesSoftware programming and consultancy services
72250000System and support servicesSoftware programming and consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
06/09/21 Tender Specification - People Management Software ENG Tender Specification - People Management Software ENG150.10 KB23
06/09/21 Tender Specification - People Management Software CYM Tender Specification - People Management Software CYM180.48 KB11

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru