Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Specialist Professional Services – Building Futures Project
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 10/09/21
Dyddiad Cau: 27/09/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Transport for Wales (TfW) is carrying out a procurement advertised via Sell2Wales to procure Specialist Professional Services for the Building Futures Project. This requires the services of subject matter experts in ex-offenders in order to feed into the TfW Positive Pathway Programme – Building Futures – On the Right Track. Requirements include internal engagement, Business Case and Strategy development.
The Scope is further specified in the Invitation to Tender documentation.
The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference
ITT: itt_89903 - Provision of Specialist Professional Services – Building Futures Project

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Natalie Noble

+44 2921673434

Procurement@tfw.wales

https://trc.cymru/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK


+44 2921673434

Procurement@tfw.wales

https://trc.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Natalie Noble

+44 2921673434

Procurement@tfw.wales

https://trc.cymru/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Specialist Professional Services – Building Futures Project

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Transport for Wales (TfW) is carrying out a procurement advertised via Sell2Wales to procure Specialist Professional Services for the Building Futures Project. This requires the services of subject matter experts in ex-offenders in order to feed into the TfW Positive Pathway Programme – Building Futures – On the Right Track. Requirements include internal engagement, Business Case and Strategy development.

The Scope is further specified in the Invitation to Tender documentation.

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference

ITT: itt_89903 - Provision of Specialist Professional Services – Building Futures Project

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113940

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72221000 Business analysis consultancy services
72224000 Project management consultancy services
73200000 Research and development consultancy services
79410000 Business and management consultancy services
79414000 Human resources management consultancy services
79632000 Personnel-training services
80521000 Training programme services
85 Transport for Wales
92312212 Services related to the preparation of training manuals
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As specified in the Invitation to Tender documentation.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As specified in the Invitation to Tender documentation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C000548.00

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     27 - 09 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   07 - 10 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference

ITT: itt_89903 - Provision of Specialist Professional Services – Building Futures Project

(WA Ref:113940)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Procurement@tfw.wales
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Procurement@tfw.wales

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services
79414000Human resources management consultancy servicesBusiness and management consultancy services
79632000Personnel-training servicesPersonnel services except placement and supply services
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
92312212Services related to the preparation of training manualsArtistic services
80521000Training programme servicesTraining facilities

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru