Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply and deliver mattresses to Pobl Group Ltd
Cyhoeddwyd gan: Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pobl Group Ltd wishes to appoint a Supplier to supply and deliver mattresses to predominately student accommodation sites:
• Swansea Campus, Swansea University
• Aberystwyth Pentre Jane Morgan and Seafront Campuses, Aberystwyth University
• Bangor Ffriddoedd Campus, Bangor University
However the Contract will be open for use across the Group.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pobl Group Ltd

Pobl House, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9EQ

UK

Procurement Team

+44 1792460609

Procurement.Helpdesk@PoblGroup.co.uk

http://poblgroup.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply and deliver mattresses to Pobl Group Ltd

2.2

Disgrifiad o'r contract

Pobl Group Ltd wishes to appoint a Supplier to supply and deliver mattresses to predominately student accommodation sites:

• Swansea Campus, Swansea University

• Aberystwyth Pentre Jane Morgan and Seafront Campuses, Aberystwyth University

• Bangor Ffriddoedd Campus, Bangor University

However the Contract will be open for use across the Group.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39143100 Bedroom furniture
39143112 Mattresses
1012 Gwynedd
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


PROC0094
Let Us Furnish Ltd

Let Us Furnish Ltd, Unit 10 Prospect Park,

Swansea

SA54ED

UK

Supply and deliver mattresses to Pobl Group Ltdwww.letusfurnish.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC0094

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  16 - 06 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

7

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:113976)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Procurement.Helpdesk@PoblGroup.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39143100Bedroom furnitureBedroom, dining room and living-room furniture
39143112MattressesBedroom, dining room and living-room furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY334486: Supply and deliver mattresses to Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 22/05/20
Dyddiad Cau: 22/06/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
SEP373071: Supply and deliver mattresses to Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru