Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: HDD-ITT-48115 Supply of Debt Recovery Services
Cyhoeddwyd gan: Hywel Dda University Health Board
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau: 27/09/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Hywel Dda University Health board has a tender requirement of proposed supply of debt recovery services.
Proposed works, work to include:
A comprehensive debt collection service for debts that have remained unpaid for a period of 56 days having already been through our internal credit control processes to recover payment. The service will include:
Recovery of the debt through the agent’s direct actions. Both in the UK & Overseas.
Providing advice on the most cost-effective course of action where the agent is unable to recover the debt - such as court action.
Advise on the best and most cost-effective enforcement action for recovery of debts when court action finds in favour of the health board.
Ensure that all recovery actions are legitimate and will not give rise to reputational damage of the health board.
Handle in excess of 100 new referrals per annum.
Provide status reports of all referred debts at least on a monthly basis.
Quarterly visits to the HDUHB to review cases & discuss other issues.
Provide assistance to HDUHB in completing necessary court documents if required.
Provide solicitor representation at Court if necessary.
Notify HDUHB of any responses from debtors and liaise with Income Recovery department to obtain agreement to any repayment plans suggested.
Provide a monthly statement of any monies received on behalf of HDUHB and remit to HDUHB bank account on a timely basis.
Provide advice to the HDUHB in respect of debt recovery, bankruptcy, insolvency and receivership issues.
Provide specialist Overseas Patient Debt Recovery advice & Service.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hywel Dda University Health Board

Procurement Services, Ty Gorwel, Building 14, St David’s Park, Job's Well Road,

Carmarthen

SA31 3BB

UK

Lewis Wells

+44 1267229774https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

HDD-ITT-48115 Supply of Debt Recovery Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Hywel Dda University Health board has a tender requirement of proposed supply of debt recovery services.

Proposed works, work to include:

A comprehensive debt collection service for debts that have remained unpaid for a period of 56 days having already been through our internal credit control processes to recover payment. The service will include:

Recovery of the debt through the agent’s direct actions. Both in the UK & Overseas.

Providing advice on the most cost-effective course of action where the agent is unable to recover the debt - such as court action.

Advise on the best and most cost-effective enforcement action for recovery of debts when court action finds in favour of the health board.

Ensure that all recovery actions are legitimate and will not give rise to reputational damage of the health board.

Handle in excess of 100 new referrals per annum.

Provide status reports of all referred debts at least on a monthly basis.

Quarterly visits to the HDUHB to review cases & discuss other issues.

Provide assistance to HDUHB in completing necessary court documents if required.

Provide solicitor representation at Court if necessary.

Notify HDUHB of any responses from debtors and liaise with Income Recovery department to obtain agreement to any repayment plans suggested.

Provide a monthly statement of any monies received on behalf of HDUHB and remit to HDUHB bank account on a timely basis.

Provide advice to the HDUHB in respect of debt recovery, bankruptcy, insolvency and receivership issues.

Provide specialist Overseas Patient Debt Recovery advice & Service.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113975

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

66170000 Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services
66600000 Treasury services
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79100000 Legal services
79200000 Accounting, auditing and fiscal services
79400000 Business and management consultancy and related services
79500000 Office-support services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Years. (Option to award 5 years contract if supplier can fix costs).

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HDD-ITT-48115

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     27 - 09 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 09 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:113975)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79200000Accounting, auditing and fiscal servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services
66170000Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house servicesBanking and investment services
79100000Legal servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79500000Office-support servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
66600000Treasury servicesFinancial and insurance services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru