Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Flooring Works for Student Accommodation in Swansea for Pobl Group Ltd
Cyhoeddwyd gan: Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pobl Group wishes to appoint a Contractor to carry out replacement flooring works at student accommodation located in Swansea.
The Contract has been divided into the following lots:
Lot 1 is divided into 2 projects Caswell and Penmaen
The location of project 1 for lot 1 is:
• Caswell Block, flats 7-12, floors 3, 4 and 5, Swansea University, Mumbles Road, Swansea, SA 8PP
This project must be completed within the following timescales:
• Works to commence on: Tuesday 14th July 2020
• To be completed by: Friday 7th August 2020
The location of the project 2 for lot 1 is:
• Penmaen Block, ground floor to tenth floor, Swansea University, Mumbles Road, Swansea, SA 8PG
This project must be completed within the following timescales:
• Works to commence on: Monday 15th July 2020
• To be completed by: Friday 28th August 2020
Lot 2 Ty Beck
The location of the project for lot 2 is:
• Ty Beck, Block E ground and first floor, Sketty Road, Swansea, SA2 0NL
The project must be completed within the following timescales:
• Works to commence on: Monday 20th July 2020
• To be completed by: Friday 4th September 2020

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pobl Group Ltd

Pobl House, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9EQ

UK

Procurement Team

+44 1792460609

Procurement.Helpdesk@PoblGroup.co.uk

http://poblgroup.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Flooring Works for Student Accommodation in Swansea for Pobl Group Ltd

2.2

Disgrifiad o'r contract

Pobl Group wishes to appoint a Contractor to carry out replacement flooring works at student accommodation located in Swansea.

The Contract has been divided into the following lots:

Lot 1 is divided into 2 projects Caswell and Penmaen

The location of project 1 for lot 1 is:

• Caswell Block, flats 7-12, floors 3, 4 and 5, Swansea University, Mumbles Road, Swansea, SA 8PP

This project must be completed within the following timescales:

• Works to commence on: Tuesday 14th July 2020

• To be completed by: Friday 7th August 2020

The location of the project 2 for lot 1 is:

• Penmaen Block, ground floor to tenth floor, Swansea University, Mumbles Road, Swansea, SA 8PG

This project must be completed within the following timescales:

• Works to commence on: Monday 15th July 2020

• To be completed by: Friday 28th August 2020

Lot 2 Ty Beck

The location of the project for lot 2 is:

• Ty Beck, Block E ground and first floor, Sketty Road, Swansea, SA2 0NL

The project must be completed within the following timescales:

• Works to commence on: Monday 20th July 2020

• To be completed by: Friday 4th September 2020

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45432000 Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432100 Floor laying and covering work
45432110 Floor-laying work
45432130 Floor-covering work
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


PROC0093
Crown Flooring Ltd

65 Burtonwood Industrial Centre, Phipps Lane, Burtonwood,

Warrington

WA54HX

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC0093

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  27 - 07 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:113977)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Procurement.Helpdesk@PoblGroup.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45432100Floor laying and covering workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432130Floor-covering workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432000Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering workFloor and wall covering work
45432110Floor-laying workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY334820: Flooring Works for Student Accommodation in Swansea for Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/20
Dyddiad Cau: 24/06/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
SEP373074: Flooring Works for Student Accommodation in Swansea for Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru