Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Painting Works for Student Accommodation in Swansea for Pobl Group Ltd
Cyhoeddwyd gan: Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Pobl Group wishes to appoint a Contractor(s) to carry out painting works at student accommodation located in Swansea
The Contract has been divided into lots:
Lot 1: Horton block
Lot 2: Ty Beck block
Lot 3: Rhossili North block
Lot 4: Kilvey block
Tenderers must note that the works must be completed during the changeover period between students during July/August, refer to the ITT for further information

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pobl Group Ltd

Pobl House, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9EQ

UK

Procurement Team

+44 1792460609

Procurement.Helpdesk@PoblGroup.co.uk

http://poblgroup.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Painting Works for Student Accommodation in Swansea for Pobl Group Ltd

2.2

Disgrifiad o'r contract

Pobl Group wishes to appoint a Contractor(s) to carry out painting works at student accommodation located in Swansea

The Contract has been divided into lots:

Lot 1: Horton block

Lot 2: Ty Beck block

Lot 3: Rhossili North block

Lot 4: Kilvey block

Tenderers must note that the works must be completed during the changeover period between students during July/August, refer to the ITT for further information

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45442100 Painting work
45442110 Painting work of buildings
45442180 Repainting work
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


PROC0091
Bell Decorating Group Limited T/A Bell Group

Bell Business Park, Rochsolloch Road,

Airdrie

ML69BG

UK
www.bell-group.co.uk

PROC0091
Ian Williams Limited

Ian Williams Limited, Quarry Road Chipping Sodbury,

Bristol

BS376JL

UK
www.ianwilliams.co.uk

PROC0091
Mitie Property Services (Uk) Ltd

Unit 8 Copse Farm, Lancaster Place,, South Marston Park,

Swindon

SN34UQ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC0091

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  03 - 07 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

7

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:113984)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Procurement.Helpdesk@PoblGroup.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45442100Painting workApplication work of protective coatings
45442110Painting work of buildingsApplication work of protective coatings
45442180Repainting workApplication work of protective coatings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY334386: Painting Works for Student Accommodation in Swansea for Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 21/05/20
Dyddiad Cau: 22/06/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
SEP373075: Painting Works for Student Accommodation in Swansea for Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru