Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Replacement Flooring For Student Accommodation
Cyhoeddwyd gan: Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The successful Tenderer will be required to remove and dispose of existing flooring and supply and fit replacement flooring in student accommodation in Aberystwyth. The contract is separated in to 2 lots:
Lot 1: Pentre Jane Morgan
Lot 2: Aberystwyth Sea Front
Refer to ITT document for more information.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pobl Group Ltd

Pobl House, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9EQ

UK

Procurement Team

+44 1792460609


http://poblgroup.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Replacement Flooring For Student Accommodation

2.2

Disgrifiad o'r contract

The successful Tenderer will be required to remove and dispose of existing flooring and supply and fit replacement flooring in student accommodation in Aberystwyth. The contract is separated in to 2 lots:

Lot 1: Pentre Jane Morgan

Lot 2: Aberystwyth Sea Front

Refer to ITT document for more information.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

39531000 Carpets
39531310 Carpet tiles
39531400 Carpeting
45432100 Floor laying and covering work
45432110 Floor-laying work
45432111 Laying work of flexible floor coverings
50000000 Repair and maintenance services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


PROC0089
Idris Contract Flooring Ltd

Unit 22, Marian Mawr Industrial Estate,

Dolgellau

LL401UU

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC0089

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  16 - 06 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:113988)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39531310Carpet tilesCarpets
39531400CarpetingCarpets
39531000CarpetsCarpets, mats and rugs
45432100Floor laying and covering workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432110Floor-laying workFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432111Laying work of flexible floor coveringsFloor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY334075: Replacement Flooring For Student Accommodation
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/20
Dyddiad Cau: 05/06/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
SEP373079: Replacement Flooring For Student Accommodation
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru