Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Applied Data/AI Fast Track PGDip Qualification
Cyhoeddwyd gan: Welsh Contact Centre Forum Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Delivery of 2x8 month Applied Data/AI Post Graduate Diplomas (PGDips) in January 2022 and January 2023.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Contact Centre Forum Ltd

13 Bradenham Place,

Penarth

CF64 2AG

UK

Clare Allen

+44 2920709800

clare@wccf.uk

www.welshcontactcentreforum.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Applied Data/AI Fast Track PGDip Qualification

2.2

Disgrifiad o'r contract

Delivery of 2x8 month Applied Data/AI Post Graduate Diplomas (PGDips) in January 2022 and January 2023.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

66000000 Financial and insurance services
80000000 Education and training services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

University of South Wales

Treforest,

Pontypridd

CF37 1DL

UK
https://www.southwales.ac.uk/
University Of South Wales

Treforest,

Pontypridd

CF371DL

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Graduate Programmes Wales

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  13 - 09 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110219)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: European Social Fund

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: clare@wccf.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation
66000000Financial and insurance servicesFinance and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR360748: Applied Data/AI Fast Track PGDip Qualification
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/21
Dyddiad Cau: 07/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Welsh Contact Centre Forum Ltd
SEP373086: Applied Data/AI Fast Track PGDip Qualification
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Welsh Contact Centre Forum Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru