Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Natur am Byth: Native Oyster Project Llŷn & Ynys Môn and Pembrokeshire
Cyhoeddwyd gan: Marine Conservation Society
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau: 04/10/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: ‘Natur Am Byth’ is a partnership between 9 environmental NGOs and NRW to develop what will be the largest nature conservation and engagement project in Wales to save our most threatened species. This will be the first time that such a large range of environmental NGOs and public sector organisations in Wales have collaborated on a species conservation project. We have secured stage one (development phase funding) through the National Lottery Heritage Fund. The project will deliver for species facing the greatest threat of extinction and of particular importance to Wales through a programme of conservation management and outreach activity at both landscape and seascape scale.
This is an invitation to tender (ITT) for the contract for the Native Oyster Project: Llŷn & Ynys Môn and Pembrokeshire during the development phase of the Natur am Byth project.
MCS, who are leading on Marine Treasures, the marine component of the Natur am Byth project, are seeking to let a contract for the Native Oyster Project, working within the two focal marine areas for Natur am Byth, Llŷn & Ynys Môn and Pembrokeshire. MCS will manage this contract with additional support provided by the Natur am Byth (NaB) project management staff.
It is anticipated that, following successful delivery of the development phase, funding will be secured for the delivery phase. MCS will let additional contracts for the delivery of the work planned and initiated during the development phase. Further work on native oyster restoration or recovery will be part of the potential delivery stage of the project
Marine Treasures covers the following marine species and themes,
• Native oyster (Ostrea edulis) – Pembrokeshire focussed, although links to Llŷn & Ynys Môn region
• Pink sea fan (Eunicella verrucosa) – Pembrokeshire only
• Seagrass (Zostera spp.)– covers both regions
• Crawfish (Palinurus elephas) – covers both regions
• Water quality theme – covers both regions
MCS, are seeking to let separate contracts for regional coordinators of the two marine project areas: Pembrokeshire and Llŷn & Ynys Môn. Each regional coordinator will supervise the species/theme-specific contracts determined for each area. The Native Oyster contractor will work closely with the regional coordinators, especially the coordinator for Pembrokeshire, who will be leading on this area of work.
The project includes workpacakgaes as follows:
• Review restoration and monitoring methods
• Investigation of potential further suitable sites and restoration techniques
• Investigate Survey techniques
• Investigate potential sources of cultch material
• Investigate viable sources of Oyster seed, juveniles and or broodstock for purchase in the delivery phase
• Project meeting attendance

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Marine Conservation Society

Finance, Overross House, Ross Park,

Ross-on-Wye

HR9 7US

UK

Abigail Kershaw

+44 1989566017

abby.kershaw@mcsuk.org

www.mcsuk.org

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Marine Conservation Society

Finance, Overross House, Ross Park,

Ross-on-Wye

HR9 7US

UK

Abigail Kershaw

+44 1989566017

abby.kershaw@mcsuk.org

www.mcsuk.org

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Marine Conservation Society

Finance, Overross House, Ross Park,

Ross-on-Wye

HR9 7US

UK

Abigail Kershaw

+44 1989566017

abby.kershaw@mcsuk.org

www.mcsuk.org

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Natur am Byth: Native Oyster Project Llŷn & Ynys Môn and Pembrokeshire

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

‘Natur Am Byth’ is a partnership between 9 environmental NGOs and NRW to develop what will be the largest nature conservation and engagement project in Wales to save our most threatened species. This will be the first time that such a large range of environmental NGOs and public sector organisations in Wales have collaborated on a species conservation project. We have secured stage one (development phase funding) through the National Lottery Heritage Fund. The project will deliver for species facing the greatest threat of extinction and of particular importance to Wales through a programme of conservation management and outreach activity at both landscape and seascape scale.

This is an invitation to tender (ITT) for the contract for the Native Oyster Project: Llŷn & Ynys Môn and Pembrokeshire during the development phase of the Natur am Byth project.

MCS, who are leading on Marine Treasures, the marine component of the Natur am Byth project, are seeking to let a contract for the Native Oyster Project, working within the two focal marine areas for Natur am Byth, Llŷn & Ynys Môn and Pembrokeshire. MCS will manage this contract with additional support provided by the Natur am Byth (NaB) project management staff.

It is anticipated that, following successful delivery of the development phase, funding will be secured for the delivery phase. MCS will let additional contracts for the delivery of the work planned and initiated during the development phase. Further work on native oyster restoration or recovery will be part of the potential delivery stage of the project

Marine Treasures covers the following marine species and themes,

• Native oyster (Ostrea edulis) – Pembrokeshire focussed, although links to Llŷn & Ynys Môn region

• Pink sea fan (Eunicella verrucosa) – Pembrokeshire only

• Seagrass (Zostera spp.)– covers both regions

• Crawfish (Palinurus elephas) – covers both regions

• Water quality theme – covers both regions

MCS, are seeking to let separate contracts for regional coordinators of the two marine project areas: Pembrokeshire and Llŷn & Ynys Môn. Each regional coordinator will supervise the species/theme-specific contracts determined for each area. The Native Oyster contractor will work closely with the regional coordinators, especially the coordinator for Pembrokeshire, who will be leading on this area of work.

The project includes workpacakgaes as follows:

• Review restoration and monitoring methods

• Investigation of potential further suitable sites and restoration techniques

• Investigate Survey techniques

• Investigate potential sources of cultch material

• Investigate viable sources of Oyster seed, juveniles and or broodstock for purchase in the delivery phase

• Project meeting attendance

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=113998.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73210000 Research consultancy services
90713000 Environmental issues consultancy services
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Contract value £39,500 plus VAT

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

3.1 Minimum standards and qualification required

• Significant knowledge and experience of the biology, management and restoration. techniques for native oysters or other similar species.

• Experience of working and liaising with relevant marine stakeholders.

• Experience of working on similar projects.

• Experience of successfully working with stakeholders and partners to deliver projects

• Ability to commit time over the 17 months of the project, as the tasks are spread over that time period.

• Knowledge of Welsh language desirable

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 10 - 2021  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   25 - 10 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:113998)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

NATIVE OYSTER_NaB ITT External Contract Brief Final
Milford Haven Native Oyster Regeneration Project_May2017_FINAL
Wales Native Oyster Restoration Project 2020_2023 Project update Nov 2020 (1)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: abby.kershaw@mcsuk.org
Cyswllt Gweinyddol: abby.kershaw@mcsuk.org
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: abby.kershaw@mcsuk.org

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90713000Environmental issues consultancy servicesEnvironmental management
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1012Gwynedd
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
13/09/21NATIVE OYSTER_NaB ITT External Contract Brief FinalInvitation to Tender1.12 MB5
13/09/21Milford Haven Native Oyster Regeneration Project_May2017_FINALMilford Haven Native Oyster Regeneration Project May 20172.55 MB4
13/09/21Wales Native Oyster Restoration Project 2020_2023 Project update Nov 2020 (1)Wales Native Oyster Restoration Project 2020-2023784.16 KB4

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru