Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Patient Safety Improvements works at Mental Health Units within Hywel Dda UHB
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau: 04/10/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Hywel Dda University Health Board is seeking bids for Patient Safety Improvements (Points of Ligature) at its Mental Health Units
DESCRIPTION OF THE WORK
Proposed installation and or replacement of fences to remove ligature points or absconding opportunities, replacement of external doors, replacement of internal doors, key fob access system. Removal of internal ligature point created by inappropriate materials

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Procurement Services, Ty Gorwel, St Davids Park,

Carmarthen

SA31 3BB

UK

Alun James

+44 1267229776


http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Patient Safety Improvements works at Mental Health Units within Hywel Dda UHB

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Hywel Dda University Health Board is seeking bids for Patient Safety Improvements (Points of Ligature) at its Mental Health Units

DESCRIPTION OF THE WORK

Proposed installation and or replacement of fences to remove ligature points or absconding opportunities, replacement of external doors, replacement of internal doors, key fob access system. Removal of internal ligature point created by inappropriate materials

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113999

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34928310 Safety fencing
42961100 Access control system
44221000 Windows, doors and related items
44221200 Doors
45215100 Construction work for buildings relating to health
45342000 Erection of fencing
45421130 Installation of doors and windows
45421131 Installation of doors
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The contract will be awarded for a 7 month term

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HDD-ITT-48030

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 10 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 11 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:113999)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42961100Access control systemCommand and control system
45215100Construction work for buildings relating to healthConstruction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
44221200DoorsWindows, doors and related items
45342000Erection of fencingFencing, railing and safety equipment installation work
45421131Installation of doorsJoinery work
45421130Installation of doors and windowsJoinery work
34928310Safety fencingRoad furniture
44221000Windows, doors and related itemsBuilders joinery

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru