Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pipework Insulation Replacement
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Dyddiad Cau: 18/10/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The contractor shall select, supply and fit insulation to heating, domestic hot water, steam and condensate pipework in the basement and plant room areas at University Hospital of Wales Cardiff. Insulation is to be fitted where existing insulation is either missing or in poor/damaged condition

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

2nd Floor Woodland House, Maes-y-coed Road,

Cardiff

CF14 4HH

UK

Leanne Miles

+44 2921836454


http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pipework Insulation Replacement

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The contractor shall select, supply and fit insulation to heating, domestic hot water, steam and condensate pipework in the basement and plant room areas at University Hospital of Wales Cardiff. Insulation is to be fitted where existing insulation is either missing or in poor/damaged condition

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=114005

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45320000 Insulation work
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 10 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   13 - 12 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The contracting authority reserves the right to award the contract in whole, in part or annul the tendering process and not award the contract.

Bidders shall note that they will be required to enter into terms and conditions of the contract as set out in the ITT and that save for matters of clarification or consistency the contracting authority will not negotiate terms.

The contracting authority will not accept completed ITT's after the stated closing time.

all documents to be processed in sterling and all payments made in sterling

all tender costs and liabilities incurred by bidders shall be the sole responsibility of the bidders

In reference to II.I.9 (variants) to the extent permitted, if at all, int he tender documents.

Propsoective suppliers should note that NHS Shares Services Partnership - procurement services is acting on behalf of Cardiff and Vale University Health Board

NOTE: The auhtority is using etender wakes to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell 2 Wales.

(WA Ref:114005)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45320000Insulation workBuilding installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru