Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ERTN1802N A548 Traffic Congestion Relief Scheme-Tir Prince-Kinmel Bay
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau: 14/10/21
Amser Cau: 16:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Tir Prince is an amusement park located on the A548/Towyn Road in the coastal town of Kinmel Bay, approximately 3 miles from the seaside resort of Rhyl, on the North Wales coastline. Tir Prince hosts several popular activities and has a permanent fairground that attracts thousands of visitors every year. This influx of visitors to the park creates heavy congestion on the A548/Towyn Road and queues build up very quickly. The queueing traffic then has a negative effect on adjacent businesses and makes it very difficult to travel through the area.
The proposal is to create another vehicle access road into the Tir Prince site, off the A548/Towyn Road, through an existing unofficial car park to the East of the existing entrance.
The intention is also to create a new multi user path along the south side of the A548/Towyn Road, by widening the existing footway to 3metres. This multi user path will start at the bus stop near the A548/Towyn Road’s junction with Morfa Avenue and, will run Westwards, past the entrance to Tir Prince, until it reaches the Towyn Park.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Environment, Roads & Facilities, Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

Gerallt James

+44 1492574000

gerallt.james@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ERTN1802N A548 Traffic Congestion Relief Scheme-Tir Prince-Kinmel Bay

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Tir Prince is an amusement park located on the A548/Towyn Road in the coastal town of Kinmel Bay, approximately 3 miles from the seaside resort of Rhyl, on the North Wales coastline. Tir Prince hosts several popular activities and has a permanent fairground that attracts thousands of visitors every year. This influx of visitors to the park creates heavy congestion on the A548/Towyn Road and queues build up very quickly. The queueing traffic then has a negative effect on adjacent businesses and makes it very difficult to travel through the area.

The proposal is to create another vehicle access road into the Tir Prince site, off the A548/Towyn Road, through an existing unofficial car park to the East of the existing entrance.

The intention is also to create a new multi user path along the south side of the A548/Towyn Road, by widening the existing footway to 3metres. This multi user path will start at the bus stop near the A548/Towyn Road’s junction with Morfa Avenue and, will run Westwards, past the entrance to Tir Prince, until it reaches the Towyn Park.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=113710.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34922100 Road markings
34928472 Sign posts
34992100 Illuminated traffic signs
34992200 Road signs
44912400 Kerbstones
45111240 Ground-drainage work
45232450 Drainage construction works
45232451 Drainage and surface works
45233300 Foundation work for highways, roads, streets and footpaths
45233310 Foundation work for highways
45233320 Foundation work for roads
45233330 Foundation work for streets
45233340 Foundation work for footpaths
45342000 Erection of fencing
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 10 - 2021  Amser   16:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 11 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:113710)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ERTN1802 - Bilingual Advert
ERTN1802-Vol 1 Tir Prince-Kinmel Bay - ITT
ERTN1802-Vol 2 Tir Prince-Kinmel Bay - CD & QQ
ERTN1802-Vol 2 Tir Prince-Kinmel Bay - CD & QQ
ERTN1802-Vol 3 Tir Prince-Kinmel Bay - Scope
ERTN1802-Vol 4 Tir Prince-Kinmel Bay Drawings
ERTN1802-Vol 5 Tir Prince-Kinmel Bay PCI
ERTN1802-Vol 6 Tir Prince-Kinmel Bay - GI

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
16/09/21 09:51ADDED FILE: ERTN1802N T103 GA Rev B

Clarification fence type
16/09/21 09:52ADDED FILE: ERTN1802N T301 Rev B

Clarification on fence type
23/09/21 16:20ADDED FILE: Appendix 7/1

Amended Appendix 7/1
23/09/21 16:23ADDED FILE: ERTN1802N T501 Rev B Drainage Ducts

Amended drawings
23/09/21 16:24ADDED FILE: ERTN1802N T502 Rev B Drainage Ducts

Amended drawing
23/09/21 16:25ADDED FILE: ERTN1802N T601 Rev B Earthworks

Amended drawing
23/09/21 16:49ADDED FILE: ERTN1802N T602 Rev B Earthworks

Amended Drawing
23/09/21 16:49ADDED FILE: ERTN1802N T604 Rev B TXS

Amended Drawing
23/09/21 16:50ADDED FILE: ERTN1802N T703 Rev B Road Pavement Details

Amended Drawing
23/09/21 16:52ADDED FILE: ERTN1802-Vol 6 Tir Prince-Kinmel Bay - GI

Additional Information
Prif Gyswllt: gerallt.james@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45232451Drainage and surface worksAncillary works for pipelines and cables
45232450Drainage construction worksAncillary works for pipelines and cables
45342000Erection of fencingFencing, railing and safety equipment installation work
45233340Foundation work for footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233310Foundation work for highwaysConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233300Foundation work for highways, roads, streets and footpathsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233320Foundation work for roadsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45233330Foundation work for streetsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
45111240Ground-drainage workDemolition, site preparation and clearance work
34992100Illuminated traffic signsSigns and illuminated signs
44912400KerbstonesMiscellaneous building stone
34922100Road markingsRoad-marking equipment
34992200Road signsSigns and illuminated signs
34928472Sign postsRoad furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
14/09/21ERTN1802 - Bilingual AdvertERTN1802 - Bilingual Advert227.67 KB6
14/09/21ERTN1802-Vol 1 Tir Prince-Kinmel Bay - ITTERTN1802-Vol 1 Tir Prince-Kinmel Bay - ITT84.49 KB6
14/09/21ERTN1802-Vol 2 Tir Prince-Kinmel Bay - CD & QQERTN1802-Vol 2 Tir Prince-Kinmel Bay - CD & QQ (word)216.98 KB6
14/09/21ERTN1802-Vol 2 Tir Prince-Kinmel Bay - CD & QQERTN1802-Vol 2 Tir Prince-Kinmel Bay - CD & QQ164.45 KB5
14/09/21ERTN1802-Vol 3 Tir Prince-Kinmel Bay - ScopeERTN1802-Vol 3 Tir Prince-Kinmel Bay - Scope1.58 MB5
14/09/21ERTN1802-Vol 4 Tir Prince-Kinmel Bay DrawingsERTN1802-Vol 4 Tir Prince-Kinmel Bay Drawings19.06 MB6
14/09/21ERTN1802-Vol 5 Tir Prince-Kinmel Bay PCIERTN1802-Vol 5 Tir Prince-Kinmel Bay PCI3.04 MB5
14/09/21ERTN1802-Vol 6 Tir Prince-Kinmel Bay - GIERTN1802-Vol 6 Tir Prince-Kinmel Bay - GI719.08 KB5
16/09/21ERTN1802N T103 GA Rev BClarification fence type 593.39 KB5
16/09/21ERTN1802N T301 Rev BClarification on fence type 602.26 KB5
23/09/21Appendix 7-1Amended Appendix 7/1 665.49 KB2
23/09/21ERTN1802N T501 Rev B Drainage DuctsAmended drawings 636.06 KB2
23/09/21ERTN1802N T502 Rev B Drainage DuctsAmended drawing794.12 KB2
23/09/21ERTN1802N T601 Rev B EarthworksAmended drawing 806.17 KB3
23/09/21ERTN1802N T602 Rev B EarthworksAmended Drawing528.95 KB3
23/09/21ERTN1802N T604 Rev B TXSAmended Drawing 764.90 KB2
23/09/21ERTN1802N T703 Rev B Road Pavement DetailsAmended Drawing 281.81 KB3
23/09/21ERTN1802-Vol 6 Tir Prince-Kinmel Bay - GIAdditional Information 7.94 MB2

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru