Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 16+ Accommodation and Support Services
Cyhoeddwyd gan: Powys County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Dyfarnu - Cyflenwr(au) Llwy
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Council is seeking Service Providers to support our young people in 16+ Accommodation. The aim of the service is to provide “Supported Accommodation” and “Support” for Young People aged 16-18+ (up to a maximum age of 24 by exception).
For those young people in our care The Council, as Corporate Parents, need to provide positive parenting and specialist support. In Powys, demand is greater than supply for quality placements for our Children Looked After aged 16 plus. Through the commissioning of 16+ Accommodation, The Council aims to keep children and young people as close to home as possible to enable them to remain part of their communities and retain their childhood connections.
The Council is looking to commission supported accommodation and support for young people aged 16-plus via 3 lots:
1) Management of Springboard Houses and Training Flat.
2) Semi-Independent Accommodation.
3) Floating Support.
CPV: 85311000, 85311000, 85311000, 85311000.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad dyfarnu contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Powys County Council

County Hall

Llandrindod Wells

LD1 5LG

UK

Person cyswllt: Grant Thomas

Ffôn: +44 01597826294

E-bost: grant.thomas@powys.gov.uk

NUTS: UKL24

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://en.powys.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0354

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

16+ Accommodation and Support Services

II.1.2) Prif god CPV

85311000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council is seeking Service Providers to support our young people in 16+ Accommodation. The aim of the service is to provide “Supported Accommodation” and “Support” for Young People aged 16-18+ (up to a maximum age of 24 by exception).

For those young people in our care The Council, as Corporate Parents, need to provide positive parenting and specialist support. In Powys, demand is greater than supply for quality placements for our Children Looked After aged 16 plus. Through the commissioning of 16+ Accommodation, The Council aims to keep children and young people as close to home as possible to enable them to remain part of their communities and retain their childhood connections.

The Council is looking to commission supported accommodation and support for young people aged 16-plus via 3 lots:

1) Management of Springboard Houses and Training Flat.

2) Semi-Independent Accommodation.

3) Floating Support.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Management of Springboard Houses and Training Flat

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85311000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Management of Springboard Houses and Training Flat currently in geographical locations: Newtown, Llandrindod Wells and Brecon.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Semi-Independent Accommodation and Support

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85311000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

SEMI-INDEPENDENT ACCOMMODATION AND SUPPORT

Geographical Locations: North, Mid and South Powys, located in main towns.

Number of beds: 15 beds (additional provision could be provided within the Contract if demand increases and additional funding is secured)

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Floating Support

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85311000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

FLOATING SUPPORT

Requirement for Floating Support across Powys within a range of accommodations, depending on the needs of young people. This will include provision of support within the Springboard Houses, Training flat and young people’s family home/own tenancy, if required.

Geographical Locations: Powys-wide.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.11) Prif nodweddion y weithdrefn ddyfarnu:

Open process with 3 Lots

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-009144

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Management of Springboard Houses and Training Flat

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/08/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Care Society

21 Terrace Road

Aberystwyth

SY231NP

UK

Ffôn: +44 1970600486

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 109 784.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Semi-Independent Accommodation and Support

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/08/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Llamau

23-25 Cathedral Road

Cardiff

CF119HA

UK

Ffôn: +44 2920239585

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 978 667.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Floating Support

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/08/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 6

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 6

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Adferiad Recovery

36 Princes Drive, Llansamlet

Colwyn Bay

LL298LA

UK

Ffôn: +44 1792816600

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 88 405.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Instructions for Suppliers – Registration on etenderwales

Powys County Council will be conducting this procurement exercise through the Value Wales e-Tendering portal. This can be found at www.etenderwales.bravosolution.co.uk, all information may be downloaded and returned through this channel.

Internet address(es): http://etenderwales.bravosolution.co.u

Suppliers Instructions How to Express Interest in this Tender

1. Register your company on the eTenderwales portal (this is only required once)

- Browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

- Click the “Click here to register” link

- Accept the terms and conditions and click “continue”

- Enter your correct business and user details

- Note the username you chose and click “Save” when complete

- You will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure)

2. Express an Interest in the tender

- Login to the portal with the username/password

- Click the “Open Access ITTs” link.

- Click on the relevant ITT to access the content.

- Click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the left-hand side of the page.

- This will move the ITT into your “My ITTs” page. (This is a secure area reserved for your projects only)

- Click on the ITT code, you can now access any attachments by clicking the “Settings and Buyer Attachments” in the “Actions” box

3. Responding to the tender

- You can now choose to “Reply” or “Reject” (please give a reason if rejecting)

- You can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification

- Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT

- There may be a mixture of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available)

If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon – Fri (8am – 6pm) on:

- eMail: help@bravosolution.co.uk

- Phone: 0800 368 4850 / Fax: 020 7080 0480

Tenders or Requests to Participate must be sent to:

Official name: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

(WA Ref:113781)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

14/09/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: grant.thomas@powys.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85311000Social work services with accommodationSocial work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
APR363148: 16+ Accommodation and Support Services
Dyddiad Cyhoeddi: 28/04/21
Dyddiad Cau: 28/05/21
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Powys County Council
SEP373105: 16+ Accommodation and Support Services
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - Hysbysiad Dyfarnu - Cyflenwr(au) Llwy
Enw'r awdurdod: Powys County Council

Copyright © GwerthwchiGymru