Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Asbestos Management Services
Cyhoeddwyd gan: Newport City Homes
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Newport City Homes Limited are looking to procure Asbestos Management Services for the following Air Monitoring, Asbestos Removal, Asbestos Survey & Bulk Sampling and Asbestos Removal Minor Non Licensed Work.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Homes

Procurement , Newport City Homes Limited , Nexus House ,

Mission Court

NP20 2DW

UK

NCH Procurement

+44 1633227702

procurement@newportcityhomes.com

www.newportcityhomes.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Asbestos Management Services

2.2

Disgrifiad o'r contract

Newport City Homes Limited are looking to procure Asbestos Management Services for the following Air Monitoring, Asbestos Removal, Asbestos Survey & Bulk Sampling and Asbestos Removal Minor Non Licensed Work.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45262660 Asbestos-removal work
90650000 Asbestos removal services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Life Environmental Services

Ty Antur, Navigation Park,

Cardiff

CF454SN

UK
http://www.lifeenvironmental.co.uk/
Omega Environmental Services Ltd

Unit 7, Endeavour Close, Purcell Avenue Industrial Estate,

Port Talbot

SA127PT

UK
Reactive Integrated Services Ltd

Shobnall Road,

Burton-On-Trent

DE142BT

UK
www.reactive-services.com
Mss Group Ltd

Mss House, Galdames Place, Ocean Park,

Cardiff

CF245RE

UK
www.themssgroup.co.uk
Santia Asbestos Management Ltd

Axys House, Heol Crochendy, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF157TW

UK
www.santia.co.uk
Leftfield Environmental Limited

Unit 16 Crown House, Mardon Park, Baglan Energy Park,

Baglan

SA127AX

UK
www.leftfield-environmental.com
Shield Environmental Services Ltd

Shield Environmental Services Ltd, 11 Martin Road, Tremorfa Industrial Estate, Tremorfa,

Cardiff

CF245SD

UK
www.shieldenvironmental.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  01 - 07 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

26

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:114009)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@newportcityhomes.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90650000Asbestos removal servicesCleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
45262660Asbestos-removal workSpecial trade construction works other than roof works

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB359046: Asbestos Management Services
Dyddiad Cyhoeddi: 17/02/21
Dyddiad Cau: 12/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes
SEP373108: Asbestos Management Services
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes

Copyright © GwerthwchiGymru