Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: POW-ITT-48199 Redesign of Physio Gym Llanidloes
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau: 12/10/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Powys Teaching Health Board are looking for a suitabley qualified contractor for the redesign of the Physiotherapy Gym at Llanidloes Hospital. The scheme is for the reconfiguration of the space, including elements of demolition and construction.
Powys Teaching Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 60% quality and 40% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 05/10/2021 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_48199 and itt_89975
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Alexandra Woodward

+44 1443848585


http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK


+44 1443848585


http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK


+44 1443848585


http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

POW-ITT-48199 Redesign of Physio Gym Llanidloes

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Powys Teaching Health Board are looking for a suitabley qualified contractor for the redesign of the Physiotherapy Gym at Llanidloes Hospital. The scheme is for the reconfiguration of the space, including elements of demolition and construction.

Powys Teaching Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 60% quality and 40% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 05/10/2021 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_48199 and itt_89975

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=114022

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45212222 Gymnasium construction work
45215100 Construction work for buildings relating to health
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

POW-ITT-48199

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 10 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 10 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:114022)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
14/09/21 12:57Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 05/10/2021 12:00 to 12/10/2021 12:00.

Extension
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45215100Construction work for buildings relating to healthConstruction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
45212222Gymnasium construction workConstruction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru