Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Llyn Tegid, Bala Access Feasibility Study
Cyhoeddwyd gan: Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau: 27/09/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: see tender document.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Warden Service, Penrhyndeudraeth,

Gwynedd

LL48 6LF

UK

David P Jones

+44 7734799249

david.jones2@eryri.llyw.cymru

www.eryri.llyw.cymru

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Warden Service, Penrhyndeudraeth,

Gwynedd

LL48 6LF

UK

David P Jones

+44 7734799249

david.jones2@eryri.llyw.cymru

www.eryri.llyw.cymru

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Director of Corporate Services , Penrhyndeudraeth,

Gwynedd

LL48 6LF

UK

Iwan Jones

+44 1766770274


www.eryri.llyw.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Llyn Tegid, Bala Access Feasibility Study

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

see tender document.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=114029 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

60000000 Transport services (excl. Waste transport)
60100000 Road transport services
60112000 Public road transport services
71541000 Construction project management services
73000000 Research and development services and related consultancy services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
73220000 Development consultancy services
73300000 Design and execution of research and development
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

see tender document.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

see tender document.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     27 - 09 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 10 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:114029)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: david.jones2@eryri.llyw.cymru
Cyswllt Gweinyddol: david.jones2@eryri.llyw.cymru
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71541000Construction project management servicesConstruction management services
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services
60112000Public road transport servicesRoad transport services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
60100000Road transport servicesTransport services (excl. Waste transport)
60000000Transport services (excl. Waste transport)Transport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
14/09/21Llyn Tegid Cycle Route Feasibility Study -FINAL ENGLISH - 14.09.21Llyn Tegid Feasibility Brief - English Version4.09 MB30
14/09/21ASTUDIAETH DICHONOLDEB TERFYNOL - LLYN TEGID -CYMRAEG - 14.09.21Briff Astudiaeth Dichonoldeb Llyn Tegid - Fersiwn Cymraeg4.13 MB13

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru