Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 146 - Usk Car Park
Cyhoeddwyd gan: Coleg Gwent
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau: 26/10/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The College wishes to appoint a suitably qualified and experienced contractor to undertake the formation of the overflow car park on an ecologically sensitive site, including the installation of external lighting

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Gwent

Headquarters, The Rhadyr,

Usk

NP15 1XJ

UK

Procurement Dept.

+44 1495333550


http://www.coleggwent.ac.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Coleg Gwent

Headquarters, The Rhadyr,

Usk

NP15 1XJ

UK


+44 1495333550


http://www.coleggwent.ac.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Coleg Gwent

Headquarters, The Rhadyr,

Usk

NP15 1XJ

UK


+44 1495333550


http://www.coleggwent.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

146 - Usk Car Park

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The College wishes to appoint a suitably qualified and experienced contractor to undertake the formation of the overflow car park on an ecologically sensitive site, including the installation of external lighting

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=114033

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31527260 Lighting systems
34928500 Street-lighting equipment
34928510 Street-lighting columns
45000000 Construction work
45316110 Installation of road lighting equipment
45400000 Building completion work
50232000 Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The College wishes to appoint a suitably qualified and experienced contractor to undertake the formation of the overflow car park on an ecologically sensitive site, including the installation of external lighting

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

146

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     26 - 10 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 11 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:114033)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45316110Installation of road lighting equipmentInstallation work of illumination and signalling systems
31527260Lighting systemsSpotlights
50232000Maintenance services of public-lighting installations and traffic lightsRepair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
34928510Street-lighting columnsRoad furniture
34928500Street-lighting equipmentRoad furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru