Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ISO 45001 auditing for OH&S Management System
Cyhoeddwyd gan: Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Welsh Government are certified to ISO 45001 international health and safety standard. We require a United Kingdom Accredited Service (UKAS) certified third party to conduct continuous surveillance assessments and recertification audits and look for positive evidence to verify that elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by The Welsh Government management system; that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organization's specified objectives as applicable with regard to the scope of the management standard, and where applicable, to identify potential areas for improvement of the management system.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NQ

UK

CPS Procurement Advice

+44 3000257095

CPSProcurementAdvice@gov.wales

http://

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach

Fel yn 1.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ISO 45001 auditing for OH&S Management System

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Welsh Government are certified to ISO 45001 international health and safety standard. We require a United Kingdom Accredited Service (UKAS) certified third party to conduct continuous surveillance assessments and recertification audits and look for positive evidence to verify that elements of the scope of certification and the requirements of the management standard are effectively addressed by The Welsh Government management system; that the system is demonstrating the ability to support the achievement of statutory, regulatory and contractual requirements and the organization's specified objectives as applicable with regard to the scope of the management standard, and where applicable, to identify potential areas for improvement of the management system.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=113909.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71317200 Health and safety services
79212000 Auditing services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C136/2021/2022

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  04 - 10 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:113909)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: CPSProcurementAdvice@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79212000Auditing servicesAccounting and auditing services
71317200Health and safety servicesHazard protection and control consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru