Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: POW-ITT-48229 - Ystradgynlais Community Hospital Roofing Project
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau: 05/10/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Powys Teaching Local Health Board are looking for a contractor to carry out a phased roofing works project at Ystradgynlais Community Hospital.
Powys Teaching Local Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 60% quality and 40% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 05/10/2021 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_48229 and itt_89993
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=112526

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement services, Alder House, Alder Court,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Casey Chapman

+44 1745366801

casey.chapman@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

POW-ITT-48229 - Ystradgynlais Community Hospital Roofing Project

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Powys Teaching Local Health Board are looking for a contractor to carry out a phased roofing works project at Ystradgynlais Community Hospital.

Powys Teaching Local Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Health Board into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 60% quality and 40% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 05/10/2021 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_48229 and itt_89993

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=112526

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=114039

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45100000 Site preparation work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45220000 Engineering works and construction works
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45400000 Building completion work
45430000 Floor and wall covering work
45450000 Other building completion work
45453000 Overhaul and refurbishment work
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

POW-ITT-48229

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 10 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 11 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:114039)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: casey.chapman@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45300000Building installation workConstruction work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45430000Floor and wall covering workBuilding completion work
45320000Insulation workBuilding installation work
45450000Other building completion workBuilding completion work
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45100000Site preparation workConstruction work
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru