Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Installation of Access Control & CCTV Systems - Gwernyfed High School Three Cocks, Brecon,LD30SG
Cyhoeddwyd gan: Powys County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Powys County Council entered into a contract with a single contractor using the JCT Minor Works Building Contract with contractor's design 2016 Edition with Schedule of Amendments for Installation of Access Control System and New CCTV System As a Safeguarding Strategy At Gwernyfed High School Three Cocks, Brecon LD3 0SG.
Heart of Wales Property Services Ltd have been appointed to act as agent of behalf of Powys County Council in all matters.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Heart Of Wales Property Services Ltd

Unit 31 Ddole Road Industrial Estate, Ddole Road,

Llandrindod Wells

LD1 6DF

UK

Calvin Williams

+44 7422072483

calvin.williams@howps.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Installation of Access Control & CCTV Systems - Gwernyfed High School Three Cocks, Brecon,LD30SG

2.2

Disgrifiad o'r contract

Powys County Council entered into a contract with a single contractor using the JCT Minor Works Building Contract with contractor's design 2016 Edition with Schedule of Amendments for Installation of Access Control System and New CCTV System As a Safeguarding Strategy At Gwernyfed High School Three Cocks, Brecon LD3 0SG.

Heart of Wales Property Services Ltd have been appointed to act as agent of behalf of Powys County Council in all matters.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31625200 Fire-alarm systems
32234000 Closed-circuit television cameras
32421000 Network cabling
35125300 Security cameras
42961100 Access control system
44221310 Access gates
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45311200 Electrical fitting work
45312000 Alarm system and antenna installation work
45312100 Fire-alarm system installation work
45314300 Installation of cable infrastructure
45314310 Installation of cable laying
45314320 Installation of computer cabling
45315000 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45315300 Electricity supply installations
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

62213.12 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Tremorfa

The Terrace Suite, St Mellons Hotel,

Cardiff

CF32XR

UK
www.tremorfa.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ITT_88056

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  14 - 09 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

6

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:114043)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  14 - 09 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: calvin.williams@howps.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42961100Access control systemCommand and control system
44221310Access gatesWindows, doors and related items
45312000Alarm system and antenna installation workElectrical installation work
32234000Closed-circuit television camerasRadio transmission apparatus with reception apparatus
45311200Electrical fitting workElectrical wiring and fitting work
45310000Electrical installation workBuilding installation work
45315000Electrical installation work of heating and other electrical building-equipmentElectrical installation work
45311000Electrical wiring and fitting workElectrical installation work
45315300Electricity supply installationsElectrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45312100Fire-alarm system installation workAlarm system and antenna installation work
31625200Fire-alarm systemsBurglar and fire alarms
45314300Installation of cable infrastructureInstallation of telecommunications equipment
45314310Installation of cable layingInstallation of telecommunications equipment
45314320Installation of computer cablingInstallation of telecommunications equipment
32421000Network cablingNetwork equipment
35125300Security camerasSurveillance system

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN365107: Installation of Access Control & CCTV Systems - Gwernyfed High School Three Cocks, Brecon,LD30SG
Dyddiad Cyhoeddi: 24/06/21
Dyddiad Cau: 14/07/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Heart Of Wales Property Services Ltd
SEP373124: Installation of Access Control & CCTV Systems - Gwernyfed High School Three Cocks, Brecon,LD30SG
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Heart Of Wales Property Services Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru