Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Treherbert Station and Welfare Utilities Survey
OCID: ocds-kuma6s-124507
ID yr Awdurdod: AA1027
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 05/09/22
Dyddiad Cau: 14/09/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: All documents will be uploaded to Sell2Wales.
Full utilities survey required, including 3D topographical survey tying into snakegrid, infiltration tests, and CBR tests as per the following drawings/documents:
‘Infiltration test locations’, ‘Cores and CBR’s’, ‘Survey outline requirements overlaind onto TFW dwg – TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-E-ME-000011’, ‘FW: 22_05_24 TJ Treherbert drainage surveys scope needed for PMIs 2’
Please email prices to Tegan.lawrence@alungriffiths.co.uk

Is-gontract - Cyfle

WORKS

1 Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

NP7 5AA

UK

Tegan Lawrence

+44 1873857211

tegan.lawrence@alungriffiths.co.uk

1.2

Cael Dogfennaeth

The documents will be available from Sell2Wales. Please record your interest in the notice to download the documents.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Treherbert Station and Welfare Utilities Survey

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  DEC276215

Teitl:  CVL Transformation - Package 07 Stations - ITT

Sefydliad Prynu:  Keolis Amey Wales Cymru Limited

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

All documents will be uploaded to Sell2Wales.

Full utilities survey required, including 3D topographical survey tying into snakegrid, infiltration tests, and CBR tests as per the following drawings/documents:

‘Infiltration test locations’, ‘Cores and CBR’s’, ‘Survey outline requirements overlaind onto TFW dwg – TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-E-ME-000011’, ‘FW: 22_05_24 TJ Treherbert drainage surveys scope needed for PMIs 2’

Please email prices to Tegan.lawrence@alungriffiths.co.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=124507.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

60000000 Transport services (excl. Waste transport)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 09 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 09 - 2022

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:124507)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Infiltration test locations (1)
Cores and CBR's (1)
Survery outline requirements overlaind onto TFW dwg - TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-E-ME-000011 (004) (1)
FW_ 22_05_24 TJ Treherbert drainage surveys scope needed for PMIs 2

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  05 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tegan.lawrence@alungriffiths.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
60000000Transport services (excl. Waste transport)Transport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
05/09/22 Infiltration test locations (1) Infiltration Test Loactions505.05 KB6
05/09/22 Cores and CBR's (1) Cores and CBRs337.55 KB6
05/09/22 Survery outline requirements overlaind onto TFW dwg - TRAN01-KAW-R2-THT-DDR-E-ME-000011 (004) (1) Survey Outline Requirements310.03 KB7
05/09/22 FW_ 22_05_24 TJ Treherbert drainage surveys scope needed for PMIs 2 Treherbert Drainage Scope466.50 KB10

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru