Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)

Single Homeless Project

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 22 Medi 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 22 Medi 2022

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-036a27
Cyhoeddwyd gan:
London Borough of Havering
ID Awudurdod:
AA22068
Dyddiad cyhoeddi:
22 Medi 2022
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The contracting authority currently operates a number of shared supported housing

schemes for single people presenting as homeless. Increasingly, their Housing

Solutions Team are handling single people with a range of complex needs

including:-

• History of Rough Sleeping

• Drug dependency

• Alcohol dependency

• Mental health conditions

Placing these individuals in standard shared supported housing has been

problematic, with placements failing and frequent anti-social behaviour (ASB)

disturbances being caused by residents and their visitors.

Often these people require more intensive housing management and support

as part of a wider independent living sustainment package.

They are seeking to establish a further supported housing scheme which offers

temporary housing for single adults (men and women) with complex needs.

We would expect a supplier will be able to offer around 25 self-contained

studio or 1 bedroom flats with shared facilities such as communal lounges and

gardens. They may own the properties directly or lease them from private

landlords. The units must be located within the London Borough of Havering.

They will ensure that support staff are available on site 24 hours every day.

Please see the below link for access to the market event on the 12th October 2022:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 031 108 29

Passcode: djAmTM

Download Teams | Join on the web

Or call in (audio only)

+44 20 3321 5273,,816266715# United Kingdom, London

Phone Conference ID: 816 266 715#

Find a local number | Reset PIN

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London Borough of Havering

Town Hall,Main Road

ROMFORD

RM13BB

UK

E-bost: eprocurement@onesource.co.uk

NUTS: UKI52

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.havering.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Single Homeless Project

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The London Borough of Havering would like to invite Suppliers to a Market Engagement Event on Wednesday 12th October 2022 at 4:30-5:30pm to clarify key requirements of the Single Homeless Project. The Council wish to invite interested Suppliers to find out more about the tender opportunity, the needs and share any early feedback. This is not an invitation to tender.

Procurement of a supplier to provide approx. 25 units of temporary housing for single homeless adults with complex needs including drug and alcohol dependency or mental health conditions.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI52

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The contracting authority currently operates a number of shared supported housing

schemes for single people presenting as homeless. Increasingly, their Housing

Solutions Team are handling single people with a range of complex needs

including:-

• History of Rough Sleeping

• Drug dependency

• Alcohol dependency

• Mental health conditions

Placing these individuals in standard shared supported housing has been

problematic, with placements failing and frequent anti-social behaviour (ASB)

disturbances being caused by residents and their visitors.

Often these people require more intensive housing management and support

as part of a wider independent living sustainment package.

They are seeking to establish a further supported housing scheme which offers

temporary housing for single adults (men and women) with complex needs.

We would expect a supplier will be able to offer around 25 self-contained

studio or 1 bedroom flats with shared facilities such as communal lounges and

gardens. They may own the properties directly or lease them from private

landlords. The units must be located within the London Borough of Havering.

They will ensure that support staff are available on site 24 hours every day.

Please see the below link for access to the market event on the 12th October 2022:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 031 108 29

Passcode: djAmTM

Download Teams | Join on the web

Or call in (audio only)

+44 20 3321 5273,,816266715# United Kingdom, London

Phone Conference ID: 816 266 715#

Find a local number | Reset PIN

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

15/11/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85000000 Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol Gwasanaethau eraill

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
eprocurement@onesource.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.