Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NP39722f Lenalidomide
OCID: ocds-h6vhtk-036a2e
ID yr Awdurdod: AA80495
Cyhoeddwyd gan: The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) ("the Authority")
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Supply of Lenalidomide capsules to NHS Scotland with the full range of presentation with Indications as the originator product.

The Authority has awarded an unranked multi supplier framework on a line by line basis.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) ("the Authority")

Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent

Edinburgh

EH12 9EB

UK

Person cyswllt: Ruaridh Armitage

Ffôn: +44 1698794410

E-bost: ruaridh.armitage@nhs.scot

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11883

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NP39722f Lenalidomide

II.1.2) Prif god CPV

33600000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This Framework Agreement is for the supply of Lenalidomide to health boards across NHS Scotland. Full details are contained in section II.2 of this notice.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 720 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33600000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

All entities constituted pursuant to the National Health Services (Scotland) Act 1978, and any Integrated Joint Boards established pursuant to New Public Bodies (Joint Working) Scotland Act 2014.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Supply of Lenalidomide capsules to NHS Scotland with the full range of presentation with Indications as the originator product.

The Authority has awarded an unranked multi supplier framework on a line by line basis.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Pregnancy Prevention Programme / Pwysoliad: 15

Price / Pwysoliad:  85

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 022-190705

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: NP39722f

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/08/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 16

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 16

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 16

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Accord-UK Ltd

Whiddon Valley, Barnstaple

Devon

EX32 8NS

UK

NUTS: UKK43

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals

Uxbridge Business Park, Sanderson Road , Uxbridge

London

UB8 1DH

UK

NUTS: UKI7

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd

Building 2, Croxley Green Business Park

Watford

WD18 8YA

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Morningside Pharmaceuticals Limited

5 Pavilion Way, Castle Business Park

Loughborough, Leicestershire

LE11 5GW

UK

NUTS: UKF2

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Piramal CC

Suite 4 Ground Floor Heathrow Boulevard East Wing , 280 Bath Road

West Drayton

UB7 0DQ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ranbaxy (UK) Ltd

Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road

London

W4 5YE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sandoz Ltd

Frimley Business Park, Frimley

Camberley

GU16 7SR

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Stragen UK Ltd

Castle Court, 41 London Road

Reigate

RH2 9RJ

UK

NUTS: UKJ2

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Teva UK Limited

Ridings Point, Whistler Drive

Castleford

WF10 5HX

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Thornton & Ross

Linthwaite

Huddersfield

HD7 5QH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Wockhardt UK Limited

Ash Road North, Wrexham Ind Estate, Wrexham

Wrexham

LL12 8NZ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mylan

Building 4, Trident Place, Mosquito Way

Hatfield

AL10 9UL

UK

NUTS: UKH23

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Zentiva Pharma UK Ltd

12 New Fetter Lane

london

EC4A 1JP

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 720 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The estimated value referred to in Section II.I.5 cover the initial twelve (12) months framework duration and the optional thirty-six (36) month extensions.

(SC Ref:706739)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Edinburgh Sheriff Court

Sheriff Court House, 27 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LB

UK

Ffôn: +44 1312252525

E-bost: edinburgh@scotcourts.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/edinburgh-sheriff-court-and-justice-of-the-peace-court

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The bringing of court proceedings against the Authority after the Framework Agreement has been entered into will not affect the Framework Agreement unless grounds for the imposition of special penalties under the Public Contracts(Scotland) Regulations 2015 can be established. Otherwise the remedies that maybe awarded by the courts where the Framework Agreement has been entered into are limited to the award of damages.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ruaridh.armitage@nhs.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33600000Pharmaceutical productsMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru