Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework Contract for Construction Works
OCID: ocds-h6vhtk-036a30
ID yr Awdurdod: AA80995
Cyhoeddwyd gan: THE ASSOCIATION OF NORTH EAST COUNCILS LIMITED
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 26/10/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Lot 1 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 1 will cover projects with an initial budgeted value of £1,000,000 within the boundaries of Northumberland County, Tyne and Wear and County Durham.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

THE ASSOCIATION OF NORTH EAST COUNCILS LIMITED

Northern Design Centre, Abbotts Hill

Gateshead

NE8 3DF

UK

Person cyswllt: Laura Kyle

Ffôn: +44 1916380040

E-bost: construction@nepo.org

NUTS: UKC

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.nepo.org

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.nepo.org


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.nepo.org


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework Contract for Construction Works

Cyfeirnod: NEPO207

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

NEPO seeks to establish a Framework Contract for Construction Works.

It is anticipated that up to a maximum of 6 Primary Contractors and up to 4 Contingency Contractors will be awarded on to each lot (Lot 10 will be awarded to a maximum of 4 Primary Contractors only) of the resultant Framework Contract. Lots will be categorised in accordance with the project value and the geographical location of the project.

Contractors will be required to tender in accordance with the criteria as stipulated for each individual lots. Contractors will be awarded positions in accordance with the evaluation criteria by applying their tendered ranked combined scores for quality and price application (MEAT).

This Framework Contract offers Contracting Authorities access to Contractors providing a diverse range of Constructions Works, individual projects, or programmes of work including but not limited to:

New Build and/or extensions and/or improvements and/or renovations/refurbishment of:

- Schools

- Libraries and Leisure Facilities

- Civic Buildings

- Historic Buildings

- Universities and Further/Higher Education establishments

- Health care buildings

- Housing

- Commercial buildings

Due to the diverse complexities attributed within the remit of Construction Works it is anticipated there may be a requirement for work to include additional construction disciplinary expertise including civil engineering, infrastructure and demolition works.

This list is not exhaustive and is intended to provide a general overview of the types of works that may be awarded. All works awarded will be at the discretion of the Contracting Authority and in accordance with their internal procedures.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 800 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 8 lotiau

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

To encourage a greater diversity of Tenders for the lower value Lots, any Tenderers wishing to bid for Lots 8, 9 and 10 are not permitted to bid for Lots 1 and 2. Subsidiary companies under the same parent company cannot submit bids for Lots 1 and 2 to bypass the restrictions. In the event a Tenderer attempts to bypass these restrictions, their bid will not be considered and will be deemed non-compliant.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Northumberland, Tyne and Wear and Durham - Up to £1,000,000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 1 will cover projects with an initial budgeted value of £1,000,000 within the boundaries of Northumberland County, Tyne and Wear and County Durham.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Tees Valley - Up to £1,000,000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 2 will cover projects with an initial budgeted value of £1,000,000 within the boundaries of the Tees Valley.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Northumberland, Tyne and Wear, and Durham - £1,000,000 - £3,000,000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 3 will cover projects with an initial budgeted value of between £1,000,000 and £3,000,000 within the boundaries of Northumberland County, Tyne and Wear and County Durham.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Tees Valley - £1,000,000 - £3,000,000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 4 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 4 will cover projects with an initial budgeted value of between £1,000,000 and £3,000,000 within the boundaries of the Tees Valley.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

North East - £3,000,000 - £5,000,000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 5 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 5 will cover projects with an initial budgeted value of between £3,000,000 and £5,000,000 within the North East of England.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

North East - £5,000,000 - £15,000,000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 6 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 4 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 6 will cover projects with an initial budgeted value of between £5,000,000 and £15,000,000 within the North East of England.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

National - £5,000,000 - £15,000,000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 7 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 7 will cover projects with an initial budgeted value of between £5,000,000 and £15,000,000 nationwide.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

North East - £15,000,000+

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 8 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 8 will cover projects with an initial budgeted value of over £15,000,000 within the North East of England.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

National - £15,000,000+

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 9 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 6 Primary Contractors and 4 Contingency Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 9 will cover projects with an initial budgeted value of over £15,000,000 nationwide.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 10

II.2.1) Teitl

Development Work Programmes (National) - Up to £50,000,000

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 10 of the Framework Contract will be awarded to a maximum of 4 Primary Contractors. Details regarding Primary and Contingency Contractors can be found in the tender documentation.

Lot 10 will cover development projects with an initial budgeted value of up to £50,000,000 nationwide.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework Contract will be direct replacement for the current NEPO207 Building and Construction Works Solution. It is anticipated that upon expiry, the solution will be re-procured.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/10/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 28/11/2022

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

12 months prior to the published expiry date.

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NEPO is a Central Purchasing Body as defined in the Public Contract Regulations 2015 (PCR15). The agreement will be available for use by all NEPO Members. A list of member organisations is available in the About section of the NEPO website at: www.nepo.org

This agreement will also be made available to all current and future NEPO Associate Members. Current Associate Members are listed in the Associate Member section of the NEPO website at: www.nepo.org/associate-membership/list

NEPO intends to make the resulting agreement available for use by all Contracting Authorities throughout all administrative regions of the UK (as defined by the Public Contracts Regulations 2015) including but not limited to Government Departments and their Agencies, Non-Departmental Public Bodies, Central Government, NHS Bodies, Local Authorities, Emergency Services, Coastguard Emergency Services, Educational Establishments, Registered Social Landlords and Registered Charities who have a need to purchase the above services.

Please see the following websites for further details:

http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/Localcouncils/index.htm

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education

https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/recognised-bodies

http://www.schoolswebdirectory.co.uk/localauthorities.php

http://www.ukschoolsdirectory.net

https://www.gov.uk/find-school-in-england

https://education.gov.scot/ParentZone

http://hwb.wales.gov.uk/

https://www.education-ni.gov.uk/

https://www.gov.uk/government/publications/open-academies-and-academy-projects-in-development

http://unistats.direct.gov.uk/institutions/

http://www.hefce.ac.uk/workprovide/unicoll/heis/

http://www.hefce.ac.uk/workprovide/unicoll/fecs/

http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AcuteTrustListing.aspx

http://www.wales.nhs.uk/nhswalesaboutus/structure

http://www.scottishambulance.com/TheService/organised.aspx

http://www.hscni.net/index.php?link=trusts

http://www.scottishambulance.com/AboutUs/HowWeOrganised.aspx

http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/A-ZOfCentralGovernment/index.htm

https://www.gov.uk/government/organisations

http://www.northernireland.gov.uk/gov.htm

http://www.nidirect.gov.uk/local-councils-in-northern-ireland

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2012/02/2421/1

https://www.communities-ni.gov.uk/contact

https://www.finance-ni.gov.uk/articles/list-public-bodies-which-ni-public-procurement-policy-applies

https://www.ons.gov.uk/

https://www.police.uk/forces/

http://www.police-information.co.uk/index.html

http://www.psni.police.uk/index.htm

http://www.scotland.police.uk/

https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency http://www.fireservice.co.uk/information/ukfrs

http://www.gov.scot/Topics/archive/law-order/Police/PoliceServiceofScotland

http://www.fire.org.uk/fire-brigades.html

http://www.nifrs.org/areas-districts/

http://www.firescotland.gov.uk/your-area.aspx

https://www.gov.uk/government/publications/current-registered-providers-of-social-housing

http://directory.scottishhousingregulator.gov.uk/pages/default.aspx

https://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/registered-social-landlords-in-wales/?lang=en

https://www.nidirect.gov.uk/contacts/housing-associations

http://www.charity-commission.gov.uk/About_us/Regulation/Registering_charities_index.aspx

http://www.oscr.org.uk/

https://idea.org.uk/ http://apps.charitycommission.gov.uk/Showcharity/RegisterOfCharities/registerhomepage.aspx

http://www.sell2wales.gov.uk/Search/search_Auth.aspx

http://www.communities.gov.uk/newsroom/factsandfigures/housingplanning1/facts/socialhousing/?id=1822644

A complete list of permissible users is shown on the NEPO website below:

https://www.nepo.org/associate-membership/permissible-users

Organisations wishing to access the NEPO agreement will be required to register as a NEPO Associate Member in the first instance.

Further information can be found at: www.nepo.org

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

NEPO

Northern Design Centre, Abbotts Hill,

Gateshead

NE8 3DF

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: construction@nepo.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru