Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ID 4428335 DAC 92/22 DoF ESS - IT Assist - NI Direct Hosting Infrastructure Support
OCID: ocds-h6vhtk-0366bb
ID yr Awdurdod: AA83087
Cyhoeddwyd gan: Department of Finance, Enterprise Shared Services, IT Assist
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

IT Assist requires DELL to provide 12 months support and maintenance for equipment and software to ensure Manufacturer and supplier compliance for the for the complex NI Direct Hosting Environment ensuring continuity of support between handover of the environment from BT to IT Assist and award of the new Cloud Infrastructure Support and Service contract in accordance with Regulation 32 of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended).

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Department of Finance, Enterprise Shared Services, IT Assist

Craigantlet Buildings, Stoney Road

BELFAST

BT4 3SX

UK

Person cyswllt: SSDAdmin.CPDfinance-ni.gov.uk

E-bost: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ID 4428335 DAC 92/22 DoF ESS - IT Assist - NI Direct Hosting Infrastructure Support

II.1.2) Prif god CPV

72611000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

IT Assist requires DELL to provide 12 months support and maintenance for equipment and software to ensure Manufacturer and supplier compliance for the for the complex NI Direct Hosting Environment ensuring continuity of support between handover of the environment from BT to IT Assist and award of the new Cloud Infrastructure Support and Service contract in accordance with Regulation 32 of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 168 936.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72611000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

IT Assist requires DELL to provide 12 months support and maintenance for equipment and software to ensure Manufacturer and supplier compliance for the for the complex NI Direct Hosting Environment ensuring continuity of support between handover of the environment from BT to IT Assist and award of the new Cloud Infrastructure Support and Service contract in accordance with Regulation 32 of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended).

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddiad ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diogelu hawliau unigryw, gan gynnwys hawliau eiddo deallusol

Esboniad:

The Client is relying on derogation 32(3)(b)(iii) of the PCRs 2015 (as amended) as the supplier owns the propriety rights for the equipment and NI Direct hosting environment.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-025163

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: 1

Teitl: ID 4428335 DoF ESS - IT Assist Hosting Infrastructure Support

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

21/09/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DELL CORPORATION LIMITED

Dell House The Boulevard Cain Road

BRACKNELL

RG12 1LF

UK

Ffôn: +44 1344860456

E-bost: Strategic.Pursuits@Dell.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 168 936.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 168 936.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued regarding alleged breaches of the PCR 2015.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

As above

As above

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Public Contract Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have. been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). The. authority incorporated a standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) before this contract was awarded.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72611000Technical computer support servicesComputer support services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru