Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Materials, marketing and sales service for the recyclable materials for South Hams District Council
OCID: ocds-h6vhtk-036725
ID yr Awdurdod: AA25701
Cyhoeddwyd gan: South Hams District Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

South Hams wishes to enter into partnership with Plan B to provide a comprehensive materials marketing and sales service for the recyclable materials from their municipal operations and made available for collection at their Ermington Road Depot.

Materials included:

Material Card (hard mixed paper)

Glass – Mixed

Mixed Cans & Plastic (Plastic Bottles & Packaging, steel and aluminium cans)

Paper (newspaper & magazines)

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

South Hams District Council

Follaton House, Plymouth Road

Totnes

TQ9 5NE

UK

Person cyswllt: Miss Rosanna Wilson

Ffôn: +44 1626215120

E-bost: rosanna.wilson@teignbridge.gov.uk

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.southhams.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.southhams.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Materials, marketing and sales service for the recyclable materials for South Hams District Council

Cyfeirnod: DN632214

II.1.2) Prif god CPV

90500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

VEAT notice for South Hams wishes to enter into partnership with Plan B to provide a comprehensive materials marketing and sales service for the recyclable materials from their municipal operations and made available for collection at their Ermington Road Depot.

Materials included:

Material Card (hard mixed paper)

Glass – Mixed

Mixed Cans & Plastic (Plastic Bottles & Packaging, steel and aluminium cans)

Paper (newspaper & magazines)

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 530 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

South Hams wishes to enter into partnership with Plan B to provide a comprehensive materials marketing and sales service for the recyclable materials from their municipal operations and made available for collection at their Ermington Road Depot.

Materials included:

Material Card (hard mixed paper)

Glass – Mixed

Mixed Cans & Plastic (Plastic Bottles & Packaging, steel and aluminium cans)

Paper (newspaper & magazines)

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 100

Price / Pwysoliad:  0

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Brys eithafol yn sgil digwyddiadau nad oedd modd i’r awdurdod contractio eu rhagweld ac yn unol â’r amodau llym a nodir yn y gyfarwyddeb

Esboniad

The Council have agreed to bring the waste service in house. Therefore, the following VEAT notice has been completed to ensure robust material solutions are in place for 3rd October, when the service is transferred back into SHDC from its current contractor. The contract duration will be 2 years.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-025505

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

20/09/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Plan B Management Solutions

47 South Bar Street

Oxfordshire

OX16 9AB

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 530 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

South Hams District Council

Follaton House

Totnes

TQ9 5NE

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: rosanna.wilson@teignbridge.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90500000Refuse and waste related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru