Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 4 Year Waste Haulage Services for containerised Waste & Dry Recyclates between St Mary's, Isles of Scilly and Penzance, Cornwall
OCID: ocds-h6vhtk-036a35
ID yr Awdurdod: AA21723
Cyhoeddwyd gan: Council of the Isles of Scilly
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 24/10/22
Amser Cau: 16:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

E.1 Scope of Service

The Council is seeking contractor/s to deliver a 4-year service for the haulage of waste and recyclates in specified containers from Porthmellon Waste Management Site on St Marys to a waste collection vehicle at Penzance Port, and the return of empty containers to ensure a continuous service.

It is estimated that there will be approximately 1900 tonnes of total waste and recycling (separated into 6 fractions) over an 18-month period;

1. 14 yd closed skips (blended black bag and residual waste)

2. 14 yd compactor skips (tyres)

3. 8 yd open skips (scrap metal)

4. 8 yd enclosed skips (flat glass, plasterboard & asbestos)

5. Caged IBC (cooking/vegetable oil for recycling)

6. Baled, wrapped and palletised (dry mixed / dry segregated recycling)

7. Food waste (containers TBC)

There is scope for the waste and recycling container specifications to change over time in line with changes to requirements of the mainland waste contractor. Any changes will be addressed in regular contract management meetings and solutions agreed.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

COUNCIL OF THE ISLES OF SCILLY

Town Hall, St Mary's,

ISLES OF SCILLY

TR210LW

UK

Person cyswllt: Keith Grossett

Ffôn: +44 1720424491

E-bost: procurement@scilly.gov.uk

NUTS: UKK30

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.scilly.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.scilly.gov.uk/business-licensing/contracts/current-contracts/four-year-waste-haulage-services-waste-recycling


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

http://outlook.office.com/mail/procurement@scilly.gov.uk/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

4 Year Waste Haulage Services for containerised Waste & Dry Recyclates between St Mary's, Isles of Scilly and Penzance, Cornwall

Cyfeirnod: CIoS220914

II.1.2) Prif god CPV

90512000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

A.1 The Council of the Isles of Scilly is looking for a Provider or Providers to be appointed for the supply of the waste haulage services, as specified in the Council's Contract Notice Reference Number: CIoS220914

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 970 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK30


Prif safle neu fan cyflawni:

St. Mary's, Isles of Scilly and Penzance, Cornwall

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

E.1 Scope of Service

The Council is seeking contractor/s to deliver a 4-year service for the haulage of waste and recyclates in specified containers from Porthmellon Waste Management Site on St Marys to a waste collection vehicle at Penzance Port, and the return of empty containers to ensure a continuous service.

It is estimated that there will be approximately 1900 tonnes of total waste and recycling (separated into 6 fractions) over an 18-month period;

1. 14 yd closed skips (blended black bag and residual waste)

2. 14 yd compactor skips (tyres)

3. 8 yd open skips (scrap metal)

4. 8 yd enclosed skips (flat glass, plasterboard & asbestos)

5. Caged IBC (cooking/vegetable oil for recycling)

6. Baled, wrapped and palletised (dry mixed / dry segregated recycling)

7. Food waste (containers TBC)

There is scope for the waste and recycling container specifications to change over time in line with changes to requirements of the mainland waste contractor. Any changes will be addressed in regular contract management meetings and solutions agreed.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 968 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Council will seek to renew the contract at the end of its term,

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Council holds the option to extend the contract by 12 months.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

The successful tenderers must be in possession of valid:

Environment Agency Waste Carriers Licences

Animal by-product transporter /operator licences (under discussion)

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 24/10/2022

Amser lleol: 16:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 25/10/2022

Amser lleol: 09:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

48 months

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Council of the Isles of Scilly

St Marys

TR21 0LW

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@scilly.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90512000Refuse transport servicesRefuse disposal and treatment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru